25.04.2019 | Blogi

Joel Vierikko: Hyvinvoiva opiskelija on tärkeä tulevaisuuden työntekijä

Joel Vierikko Tänään 25.4. vietetään opiskelijoiden mielenterveyspäivää. Mielenterveyden ongelmista puhumisen stigma on laskenut tällä vuosikymmenellä erittäin paljon. Oman kokemukseni perusteella opiskelijat ovat olleet tässä edelläkävijän asemassa. Opiskelijoilla on paljon asioita, jotka aiheuttavat heille stressiä sekä huolia ja tämä näkyy erittäin huolestuttavina lukuina, kun tehdään tutkimuksia opiskelijoiden kokemista mielenterveyden haasteista. 30% korkeakouluopiskelijoista kärsii säännöllisesti mielenterveyden häiriöistä ja psyykkisistä ongelmista. Jopa 50% korkeakouluopiskelijoista kärsii mielenterveyden häiriöstä jossain vaiheessa opintojaan, ja masennusdiagnoosien määrä on jopa kolminkertaistunut 2000-luvun aikana.

Opiskelijoiden kokema yksinäisyys on myös lisääntynyt huomattavasti ja näyttää siltä, että se jatkaa vain kasvuaan. Jopa 12% opiskelijoista tuntee jääneensä aivan yksin ja opiskeluyhteisönsä ulkopuolelle. Koulutusleikkausten vaikutukset ovat näkyneet erittäin vahvasti opintojen ohjauksen sekä lähiopetuksen määrässä, jotka ovat erittäin tärkeitä ryhmähengen luomisen kannalta. Laadukkaan opinto-ohjauksen on todettu myös vaikuttavan tyytyväisyyteen opintojen suhteen paljon. Kun opinnoissa on ongelmia tai motivaatio on kiven alla, tarvitsee opiskelija ohjausta. Mikäli sitä ei ole saatavilla, kasaantuvat ongelmat vääjäämättä suuremmiksi ja suuremmiksi.

Yksi suuri vaikuttaja mielenterveyden ongelmiin opiskelijoiden elämässä on myös toimeentulo. Heikon toimeentulon on tutkittu aiheuttavan erityisen paljon stressiä. Yhdellä ihmisellä ei riitä energia opiskella ja miettiä, mistä saisi rahaa seuraavaan opintotukeen saakka. Tilannetta ei auta yhtään, kun opiskelija tarkistaa paljonko rahaa hänen tilillään on ja ensimmäisenä vastaan hymyilee jopa 18 000 euron opintolaina, ilman varmuutta työpaikasta valmistumisen jälkeen. 19%:lla korkeakouluopiskelijoista on suuria vaikeuksia saada rahat riittämään. Lähes joka viides opiskelija joutuu siis kaiken muun lisäksi miettimään kuinka saavat rahat riittämään niin, että heillä on ruokaa kuun jokaiselle päivälle. Kaikilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta, saatika jaksamista työskennellä opintojensa ohella.

Lukujen kasvu ei ole pelkästään huono asia, sillä se tarkoittaa, että ihmiset, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista, uskaltavat nykyisin myös kertoa niistä ilman pelkoa leimautumisesta. Opiskelijat kohtaavat paljon ongelmia ja haasteita opintojensa aikana niin opiskelun, toimeentulon, perheen ja mahdollisen työn kanssa. Näistä asioista on erittäin tärkeää puhua ja ongelmiin puuttua. Opiskelijat ovat hyvin tärkeässä asemassa suurten valtiotason muutosten murroksessa ja väestörakenteen muutoksen kynnyksellä. On yksi ja sama, millaista mallia katsotaan esimerkiksi sosiaaliturva- tai soteuudistuksen kannalta: ne kaikki vaativat osaavan ja jaksavan työvoiman myös tulevaisuudessa.

Opiskelijat tarvitsevat nopeita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Sen sijaan, että katsottaisiin sivusta kun mielenterveyden ongelmat jatkavat vain kasvuaan, korjataan myös rakenteelliset ongelmat jotka aiheuttavat niitä.

 

Joel Vierikko

SAMOKin hallituksen jäsen