29.04.2021 | Blogi

Faktaa vai perättömiä juttuja YTHS:stä?

 

Tein tänä keväänä elämäni ensimmäiset höpökukkuväite-somepostaukset. Aihe ei olisi voinut olla parempi ja ajankohtaisempi kuin YTHS. YTHS-laajennus ei ole kaikkien mielestä onnistunut niin hyvin kuin oli toive ja negatiivisia juttuja onkin kantautunut vaikka mistä suunnasta. Haasteita on tietysti ollut, mutta myös epätosia juttuja on kuulunut.  

Tähän olen koonnut viisi yleisimmin kuultua väitettä YTHS:stä, jotka eivät siis pidä paikkaansa. Väitteen alla on fakta, joka kannattaa ottaa nyt haltuun.

 

Höpökukkuväite 1: YTHS:n palvelut ovat vain hoitopalveluita.

Fakta: YTHS tuottaa hoitopalveluiden lisäksi opiskeluyhteisötyötä, jolla pyritään siihen, että terveellisten valintojen tekeminen olisi opiskelijalle mahdollisimman helppoa. YTHS tekee valtavasti töitä myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden eteen sekä tukee opiskeluyhteisöjen ilmapiirin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Tämän lisäksi YTHS on merkittävässä roolissa korkeakouluyhteisöjen hyvinvointitoimijoiden verkostoissa. Nämä verkostot kokoavat yhteen toimijoita, jotka yhdessä edistävät monilla eri tavoilla opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

 

Höpökukkuväite 2: Työssäkäyvät eivät hyödy YTHS:stä.

Fakta: Työterveys on työn ja terveyden asiantuntija, kun taas YTHS on opiskelun ja opiskelukyvyn asiantuntija. Esimerkiksi YTHS:n tekemä opiskeluyhteisötyö vaikuttaa kaikkiin korkeakouluyhteisön jäseniin, käyvät he sitten töissä tai eivät, opiskelevat täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti. YTHS:llä on laaja palveluvalikoima, joka kattaa myös esimerkiksi suunterveydenhuollon. Harvoilla työpaikoilla työntekijät saavat työterveydestä suunhoidollisia palveluita. Muun muassa tästä syystä YTHS hyödyttää myös työssäkäyviä opiskelijoita.  

 

Höpökukkuväite 3: Opiskelijat eivät voi vaikuttaa YTHS:n toimintaan.

Fakta: YTHS:n organisaatio on moniportainen ja kaikilla portaikon tasoilla on opiskelijoilla mahdollisuus vaikuttaa. Alimmalla portaalla, lähimpänä opiskelijoita, on valtakunnallinen opiskelijaraati. Opiskelijaraadissa on 32 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 51 yliopisto-opiskelijaa. Opiskelijaedustajia on myös YTHS:n valtuuskunnassa sekä alueellisissa johtokunnissa. Näiden lisäksi Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on nimennyt edustajat myös YTHS:n hallitukseen.

 

Höpökukkuväite 4: YTHS:n toiminta rahoitetaan opiskelijoiden rahoilla.

Fakta: YTHS:n rahoitusmalli määrätään laissa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Opiskelijoiden maksama osuus on 23% kokonaiskustannuksista ja valtion osuus kustannuksista on 77%. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jos valtio lisää pysyvää rahoitusta, nousee myös opiskelijoiden maksaman terveydenhoitomaksun määrä samassa suhteessa.

 

Höpökukkuväite 5: Opiskelijoille tulee useita maksuja ja lisäkuluja palveluiden käyttämisestä.

Fakta: YTHS:llä ei ole käyntimaksuja. Opiskelija maksaa ainoastaan terveydenhoitomaksun kaksi kertaa vuodessa ja saa sillä kaikki YTHS:n palvelut. Ainoastaan peruuttamattomista käynneistä voi aiheutua opiskelijalle lisäkuluja. 

 

YTHS-laajennus ammattikorkeakouluopiskelijoille pandemian keskellä on tuonut mukanaan sekä haasteita että onnistumisia. Toki olisi kaikkien haaveiden ja toiveiden mukaista, että tällainen muutos onnistuisi täydellisesti, mutta se ei ole realistista. YTHS ja myös me opiskelijat ansaitsemme valtavan suuret kiitokset kärsivällisyydestä, yhteistyöstä sekä kehitysehdotuksista ja rakentavasta palautteesta. Henkilöstöresurssien kaksinkertaistuminen ja asiakasmäärän tuplaantuminen eivät ole helppo rasti millekään organisaatiolle. Olemme odottaneet laajennusta, yhdenvertaisia terveydenhuollon palveluita kaikille korkeakouluopiskelijoille jo pitkään ja se luo varmasti painetta moneen suuntaan. Yhdessä tästäkin selvitään!

 

Ninni Kuparinen
Hallituksen jäsen

 

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry