11.06.2019 | Blogi

Otto Rosenlund: Eurooppalaiset opiskelijat vaikuttavat yhdessä

Mitä eurooppalainen edunvalvonta on saanut opiskelijalle aikaan viime aikoina? European Students’ Union (ESU) on eurooppalaisia korkeakouluopiskelijoita edustava järjestö, joka ajaa myös suomalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden asiaa. SAMOK vaikuttaa ESU:ssa jäsenenä ja aktiivisesti pyrkii kehittämään järjestöä ja pitämään omien jäsentensä etuja.

SAMOK osallistuu ESU:n liittokokousten kautta järjestön kaikkiin tärkeimpiin päätöksiin ja linjanvetoihin. Lisäksi aktiivisella osallistumisella SAMOK vaikuttaa liittokokoukseen tuotaviin dokumentteihin jo niiden valmisteluvaiheessa.

Ainoana vain ammattikorkeakouluopiskelijoita edustavana järjestönä ESU:ssa, SAMOK on tärkeässä roolissa tuomassa työelämälähtöisen korkeakoulutuksen erityispiirteitään esiin keskusteluissa. Monimuotoisessa eurooppalaisessa eri maiden kirjossa myös suomalainen koulutusjärjestelmä nähdään usein outona ja erilaisena.

SAMOK osallistui toukokuussa ESU:n viimeisimpään liittokokoukseen Bulgarian Sofiassa. Kokouksessa ESU antoi esimerkiksi julkilausuman koulutuksen kaupallistumisesta, johon SAMOK otti vahvasti kantaa pitäen suomalaisen koulutusjärjestelmän puolia. SAMOK on osallistunut julkilausuman valmisteluun jo aiemmin antamalla tietoja työstön pohjaksi. Vaikka kaikki SAMOKin esittämät muutokset eivät toteutuneetkaan, saimme silti ajettua asiaamme tehokkaasti ja osallistumisemme keskusteluun koettiin positiivisena lisänä.

Opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi ESU vaikuttaa yhteisten arvojen puolesta. Tästä hyvä esimerkki on keskustelu ESU:n liittokokouksen järjestämisestä Unkarissa. Unkarin sitoutuminen EU:n arvoihin ja räikeät ihmisoikeusrikkomukset ovat asettaneet maan huonoon valoon viime aikoina. Kiivas keskustelu päätyi puoltamaan kokouksen järjestämistä, jotta ESU voi osoittaa opiskelijoiden seisovan yhdessä sortavaa hallintoa vastaan.

Liittokokouksessa järjestettiin myös vaalit niin ESU:n hallituksen kuin tilintarkastustoimikunnan osalta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Robert Napier (Malta) sekä varapuheenjohtajiksi Sebastian Berger (Itävalta) ja Gohar Hovhannisyan (Armenia). Puheenjohtajisto asuu ja työskentelee Brysselissä, kun taas muu hallitus toimii kotimaistaan käsin. Tilintarkastustoimikuntaan valittiin suurella kannatuksella kauppatieteiden maisteriopiskelija Petra Laiti (Suomi)!

SAMOK vahvistaa omia vaikuttamismahdollisuuksiaan yhteistyöllä. Läheisin yhteistyökumppanimme on tietysti Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), jonka kanssa ajamme yhdessä suomalaisten opiskelijoiden asiaa. Lisäksi teemme hyvää yhteistyötä pohjoismaisten ja muiden samalla tavalla ajattelevien opiskelijajärjestöjen kanssa.

ESU:n vision mukaan eurooppalaiselle tulevaisuudelle tärkeää on yhdenvertaisuus, demokratia ja kestävä kehitys. Yhteistyöllä opiskelijat ajavat tätä tulevaisuutta, eikä suomalainenkaan ammattikorkeakouluopiskelija voi jäädä tästä pois. Siksi SAMOK näkee osallistumisensa ESU:n toimintaan tärkeänä. Vain yhteistyöllä voimme luoda kaikille opiskelijoille paremman Euroopan.