02.06.2020 | Blogi

Etäopetus ei ole alennuslappu korkeakoulutukselle

Kulunut kevät on vaatinut paljon totuttelua uuteen sekä opiskelijoilta, että opettajilta. Siirtyminen etäopiskeluun vaatii jaksamista, hermoja sekä paljon ymmärrystä puolin ja toisin. Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat SAMOKin ja opiskelijakuntien yhteisen kyselyn mukaan kokeneet, että etäopiskeluun siirtyminen on onnistunut varsin sujuvasti. Ongelmia kuitenkin on ollut kurssien toteutuksessa etänä, sekä opiskelijoiden etäopiskelutaidoissa. 

Aiemmin opintojaan lähiopetuksessa suorittaneista opiskelijoista yli puolet on kokenut, että opetuksen laatu on muuttunut joko huonommaksi, tai erittäin paljon huonommaksi etäopetuksen aikana. Osa opettajista on muuttanut kurssit opetuksesta itsenäisiksi tehtäviksi, ja tämä on koetellut opiskelijoita, sillä työmäärä on noussut huomattavasti aiemmasta. Joillekkin itsenäiset tehtävät sopivat, mutta osalle opetuksen puute aiheuttaa huomattavia ongelmia oppimiseen.

Opettajien pedagogiset taidot ovat olleet koetuksella verkkototeutuksissa, ja teknisissä taidoissa on löytynyt huomattavia eroavaisuuksia. Opettajat, jotka jo valmiiksi ovat opettaneet monimuotoryhmiä tai verkkototeutuksia, ovat pärjänneet pitkälti poikkeusoloissakin mallikkaasti. Ammattikorkeakouluissa on silti edelleen paljon opettajia, joille jopa erilaiset verkkototeutuksiin vaadittavat ohjelmat ovat tuntemattomia. Opetuksen laatu on kohdannut siis etäopiskelun vuoksi huomattavaa vaihtelua, mikä on suuri huolenaihe. Tarvetta opettajien koulutukselle etäopiskelun pedagogiikasta löytyy vielä suuresti. 

Huolimatta siitä, kuinka nopeasti poikkeustila tulee poistumaan, ja ammattikorkeakouluopiskelijat palaavat lähiopetukseen, resursseja opettajien koulutukselle tulee löytyä myös tulevaisuudessa riittävästi. Opettajien etäopetusmenetelmien käytön osaaminen mahdollistaa korkeakouluopiskelijoille monimuotoisempia opetustapoja, ja opiskelijoiden erilaiset ja muuttuvat elämäntilanteet voidaan huomioida entistä paremmin. 

Muuttuvassa maailmassa myös opiskelijoiden etäopiskelutaitojen kehittäminen on tarpeellista. Opiskelijat ovat suurilta osin tottuneet lähiopetukseen, ja kokevat sen parhaaksi menetelmäksi. Lähiopetuksen karsimista ei missään tapauksessa voida tehdä enää tulevaisuudessa, sillä sen tarve on edelleen huomattava. On myös ymmärrettävä, että laadukas etäopetus ei ole alennuslappu opinnoille, vaan vaatii todellisuudessa ihan yhtä paljon resursseja kuin lähiopetuskin. 

Muuttuvassa maailmassa myös etäopiskelun-, itsensä johtamisen- ja itsenäisen työn taitoja tulee kehittää, sillä epäilemättä tämän poikkeustilan opit tulevat lisäämään etämenetelmiä myös tulevaisuuden työelämässä.

 

Oona Löytänen

hallituksen jäsen

osaaminen & oppiminen, viestintä

[email protected]

+358 50 389 1005