07.03.2023 | Blogi

Erilainen lähestymistapa samoihin ongelmiin opiskelijakunnissa

Vierailin viime kuussa Virossa osana SAMOKin kansainvälistä toimintaa. Vierailun aikana kävin monia hedelmällisiä keskusteluja Viron ylioppilaskuntien liitto EÜL:n ja Tallinnan teknillisen yliopisto – TalTech:n edustajien kanssa. Mitä näiden keskustelujen aiheet olivat? Rahoitus, opiskelijan asema, kuinka ylioppilaskunnat toimivat Virossa ja opiskelijoiden hyvinvointi. Tässä blogissa haluaisin jakaa kanssanne osan siitä mitä opin. Tiesitkö, että Viron inflaatioprosentti (18,6%) on Euroopan neljänneksi korkein, kun Suomen inflaatioprosentti (7,9%) on 19. sijalla.

Yksi tärkeimmistä aiheista, joista keskustelimme, oli opiskelijan asema molemmissa maissa. Valitettavasti kummassakaan maassa opiskelijoilla ei mene hyvin. Opiskelijoilla on vaikeuksia talouden, toimeentulon ja hyvinvoinnin kanssa. Molempien maiden tulevilla eduskuntavaaleilla on merkittävä rooli opiskelijoiden aseman parantamiseen. Keskustelimme myös siitä, kuinka EÜL:n heikko ja epävarma rahoitus rajoittaa heidän toimintaansa. Esimerkiksi suuri osa EÜL:n rahoituksesta tulee erilaisista hankkeista. Näin ollen se vie resursseja muista tärkeistä tehtävistä kuten edunvalvonnasta. Tästä huolimatta he panostavat suhteisiin jäsenliittojen kanssa. TalTech:n ylioppilaskunta tuki tätä väitettä, kun he kertoivat, kuinka sujuvaa yhteistyö EÜL:n kanssa on ollut.

TalTech:ssä yllätyin, kun kuulin, kuinka heidän hallituksensa toimii. Se koostuu kolmesta henkilöstä, jotka toimivat kahden vuoden toimikaudella. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma tiimi, joka työskentelee heidän kanssa. Nämä tiimit koostuvat vapaaehtoisista ja opiskelija-aktiiveista. Ei mitään kovin yllättävää tähän mennessä. No, tässä on yllätys! Hallitus koostuu kahdesta osasta: toinen koostuu kahdesta jäsenestä ja toinen yhdestä jäsenestä. Näiden kahden osan edustajat vaihtuvat vuorotellen. Näin varmistetaan, että hallituksessa on aina vähintään yksi kokenut henkilö. Ja täältä tulloo lissää! TalTech ei itse suoranaisesti tuota tapahtumia. Sen sijaan he rahoittavat paikallis- ja aineyhdistysten tapahtumia. Näin ylioppilaskunta voi keskittyä esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvontaan ja sponsoreiden hankintaan sekä opiskelijoiden ja yliopiston johdon välisiin suhteisiin.

Miltä tämä kuulostaa? Opiskelijakunnan hallituksen uudelleenjärjestely vähentäisi toiminnan kustannuksia. Luomalla hallitukselle tiimejä varmistettaisiin, että näihin tiimeihin kuuluvat vapaaehtoiset ja opiskelija-aktiivi olisivat motivoituneita ja kykeneviä toteuttamaan ryhmien tavoitteita. Ulkoistamalla tapahtuma-sektoria paikallis- ja aineyhdistyksille ja rahoittamalla heitä, vapautettaisiin hallitusten aikaa ja muita resursseja. Mihin kaikki vapautunut aika ja resurssit käytettäisiin? Opiskelijoiden edunvalvontaan, tutorointiin, kampusten opiskelijapalveluiden parantamiseen ja vaikka mihin muuhun.

Kirjoittaja: Adel Rizvi, SAMOKin hallituksen jäsen 2023