27.11.2018 | Blogi

Ennaltaehkäisy ja nopea hoitoon pääsy paras apu mielenterveysongelmiin

Opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvistä ongelmista on puhuttu viime viikkojen, ja itse asiassa vuosienkin, aikana paljon, mutta mielestäni mielen hyvinvoinnin tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Yleinen puhe nuorten mielenterveysongelmista kytkeytyy mielestäni aina laajempaan ilmiöön. Kokonaisvaltainen hyvinvointi nuorena aikuisena johtaa mitä luultavimmin pitkään, hyvinvoivaan ja onnelliseen työuraan. Ennaltaehkäisyllä on siis kauaskantoiset vaikutukset – ja siitä hyödymme me kaikki.

  • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan opiskelijoiden
    psyykkinen oireilu ja varsinkin stressin kokeminen on lisääntynyt.
  • Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä oli suhteellisesti laskettuna
    kaksi kertaa enemmän 16–24-vuotiaita kuin vuosituhannen alussa.*

  • Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä 49,7 % on mielenterveysperustaisia.*

Edellä esitetyille tilastoille on tehtävä jotain! Ratkaisuksi ehdotan, että Suomeen tehdään laaja mielen hyvinvoinnin edistämisen ohjelma. Ohjelma auttaisi tekemään pitkäjänteistä työtä hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijat olisivat tässä ohjelmassa huomioituina omana erityisryhmänään, koska koen että tulevaisuuden työkykyä ja hyvinvointia luodaan jo opiskeluaikana.

Mielenterveyden haasteissa nopea hoitoonpääsy on toipumisen kannalta tärkeää

Kohdatessa mielenterveyden haasteita, nopea avun piiriin pääseminen on toipumisen kannalta tärkeää. Nopeassa avun saannissa auttavat erilaiset matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Näihin matalan kynnyksen palveluihin pitää kuitenkin voida hakeutua ilman lähetettä ja ajanvarausta.

Psykoterapia on tutkitusti hyvin vaikuttavaa hoitoa. Mitä aiemmin psykoterapian voi aloittaa sitä paremmat nopean toipumisen mahdollisuudet ovat. Tällä hetkellä hoitoonpääsy psykoterapiaan on auttamattomasti liian hidasta ja hoitoon pääsee usein vasta kun tilanne on yksilön kannalta jo todella heikko.

Riittävän nopean hoitoonpääsyn takaamiseksi tulisikin luoda psykoterapiatakuu, jolloin laissa olisi määritelty maltillinen aika, jonka sisällä hoito  pitää aloittaa. Myöskään opiskelijan heikko toimeentulo ei saa olla este hoitoon pääsemiseksi ja sen takia tuleekin tehdä selvitys maksuttoman psykoterapian tarjoamisesta alle 29-vuotiaille.

Seuraavan eduskunnan tulee ottaa opiskelijoiden ja nuorten mielenterveyden haasteet tosissaan, sekä tehdä konkreettisia toimia hyvinvoinnin edistämiseksi! Koska tällä väestörakenteella meillä ei pian ole varaa yhteenkään mielenterveyden syystä johtuvaan työkyvyttömyyseläkkeeseen.

*Lisätietoa Suomen Mielenterveysseuran tilastoista

Saana Simonen,
SAMOKin hallituksen jäsen