24.03.2022 | Blogi

Vieraskynä: Emme voi hyväksyä epätasa-arvoista Eurooppaa

Kesäkuussa 2021 Unkarin eduskunta hyväksyi lain, jonka mukaan alaikäisille ei saa “mainostaa” seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää tietoa. Toisin sanoen alle 18-vuotiaille on kiellettyä välittää tietoa tai materiaaleja, joka kertoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä myönteisellä tavalla. Tämä on hyvin vahingollinen, mutta valitettavasti ei kovinkaan yllättävä käänne maan lainsäädännössä.

Unkari ei valitettavasti ole ainoa poikkeus tämän suhteen. Euroopan tämänhetkiset oikeistopopulistiset tuulet ovat kiristäneet asenteita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Suomessa, kuten muuallakaan Euroopassa, näitä ankarampia näkemyksiä on mahdotonta jättää huomioimatta. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ei myöskään takaa sitä, että elämme tasa-arvoisesti, vaikka Pohjoismaat ovatkin kärjessä eurooppalaisessa sateenkaariindeksissä.

ILGA-Europe laittaa joka vuosi 42 eurooppalaista ja keski-aasialaista maata paremmuusjärjestykseen tiettyjen kriteerien mukaan. Tätä kutsutaan sateenkaariindeksiksi. Vuoden 2021 raportti osoittaa, että suurin muutos huonompaan on tapahtunut Tanskassa. Vaikka maa sijoittuu korkealle sateenkaari-indeksissä, muutos huonompaan on selvä: 3,8 prosenttiyksikköä. Transihmiset joutuvat yhä taistelemaan saadakseen hoitonsa tanskalaisessa yhteiskunnassa ja maan saairaanhoitojärjestelmässä nähdään yhä enemmän patologisointia, rasismia, gatekeepingiä ja binääristä ajattelutapaa. Yli puolet Tanskan sateenkaariopiskelijoista on kärsinyt itsemurha-ajatuksista tai on jo toiminut itsetuhoisesti.

Sateenkaarinuorten mielenterveysongelmat ovat olleet tiedossa jo kauan myös meillä Suomessa. Kouluterveyskysely vuodelta 2019 osoittaa, että sateenkaarinuoret ovat yliedustettuja kaikilla meilenterveyteen, kiusaamiseen ja yksinäisyyteen liittyvillä osa-alueilla. Erittäin vakavaa on, että 43 prosenttia kaikista Suomen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista nuorista ovat viime vuoden aikana kokenut psyykkistä väkivaltaa omalta vanhemmalta tai muulta läheiseltä aikuiselta.

Kun näitä lukuja tarkastelee Eurooppalaisessa kontekstissa, juuri Unkarin alle 18-vuotiaille kohdistetun mainontakiellon tapaiset lainsäädännöt asettavat nuoret erittäin haavoittuvaan asemaan. Kielto ei-binäärisestä kehonkuvasta ja ei-normatiivisesta seksuaalisuudesta puhumisesta vahingoittaa kokonaista sukupolvea. Hiljaisuuskulttuuri, joka ilmenee näissä maissa, tuottaa vielä enemmän paineita ja sulkee ovia näiltä nuorilta.

Maita, joiden sateenkaariindeksi on matala, yhdistää muutamat asiat. Näissä maissa säädetään kokoajan ankarampia lakeja ja asenteet koventuvat. Olemme nähneet sen Puolassa ja Unkarissa ja näemme sen juuri nyt Ukrainassa. Ruohonjuuritason järjestöt ja kansalaisjärjestöt nousevat vastarintaan päättäjiä vastaan. Ukrainalainen järjestö Kyiv Pride on järjestänyt pridekulkueita vuodesta 2003 ja viime vuonna heidän kulkueessa osallistui jopa 7000 henkilöä. Ihmisoikeuksien ja sateenkaarioikeuksien esilletuonti on parantanut ukrainalaisten asenteita sateenkaarikansaa kohtaan.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14. artiklassa sanotan: Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää. Toisin sanoen: ketään EU:n kansalaista ei saa syrjiä tavalla, jota näemme nyt esimerkiksi Unkarissa.

SAMOKin podcastissa EU kiinnostaa meppi Alviina Alametsä (Greens/EFA) muistuttaa meitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Tuomioistuimen tehtävä on varmistaa, että Euroopan ihmisoikeussopimusta seurataan.

Maailma muuttuu, kun vaadimme muutosta. Siksi on olemassa järjestöjä kuten ILGA-Europe, SETA ja Regnbågsallians Svenskfinland. Järjestöjä, jotka tekevät parhaansa, että kaikilla olisi samat oikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet olla ja elää. Tämä koskee niin lapsia ja nuoria kuin aikuisia ja vanhuksia. Tämän takia emme myöskään voida hyväksyä EU-maiksi maita, joilla on lihmisoikeussopimuksen vastaisia lakeja.

Catariina Salo
Puheenjohtaja
Regnbågsallians Svenskfinland