25.02.2020 | Blogi

Emilia Tuurala: Osaamista ilman todistusta – lasketaanko sitä?

Uusi duuni, uudet kujeet!

Aloitin työt SAMOKin viestintäkoordinaattorin pestissä viime maanantaina. Kahden viikon mittainen perehdytysjakso on intensiivinen, mutta erittäin hyödyllinen. Työtehtäviin ja –yhteisöön luiskahtaa mukaan huomattavasti helpommin perehdyttämällä kuin syvään päätyyn pudottamalla. Superia!

Uuden toimenkuvani ohella suoritan kandidaatintutkintoa Tampereen yliopistolla ja olen iloinen mahdollisuudesta samanaikaiseen työntekoon sekä opintojen edistämiseen. Yhteiskunnassamme vallitsee tällä hetkellä voimakas ristipaine opiskelijoille. Pitäisi opiskella täysipäiväisesti, mutta samalla työkokemusta tulisi olla kerrytettynä ennen valmistumista, mikäli mielii napata oman alan työpaikan heti valmistuttuaan.

Tulevaisuuden muuttuvilla työmarkkinoilla erilaisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on välttämätöntä. Yhä useampi kerryttää osaamistaan niin muodollisesti kuin epämuodollisesti. Muodollinen oppiminen johtaa yleensä tutkinnon tai todistuksen saamiseen, mikä puolestaan toimii porttina työelämään.

Yhteiskunnassamme vallitsee tällä hetkellä voimakas ristipaine opiskelijoille. Pitäisi opiskella täysipäiväisesti, mutta samalla työkokemusta tulisi olla kerrytettynä ennen valmistumista, mikäli mielii napata oman alan työpaikan heti valmistuttuaan.

Pelkkä muodollisen oppimisen tunnustaminen jättää kuitenkin paljon osaamista piiloon. Ainoastaan muodollisen osaamisen tunnustaminen on nähtävissä myös yhdenvertaisuuskysymyksenä sen sulkiessa ihmisryhmiä, kuten osan maahanmuuttajista, systeemin ulkopuolelle muun muassa kielikysymysten asettuessa koulutuksen esteeksi. Jotta laaja-alainen osaaminen ja yksilöiden kyvyt saataisiin mahdollisimman laajasti käyttöön, tulee muodollisen oppimisen rinnalla korostaa epämuodollisen oppimisen merkitystä.

Epämuodollista oppimista tapahtuu jatkuvasti. Erilaiset harrastukset, luottamustoimet sekä aiempi työkokemus kerryttävät osaamista, jota muodollinen koulutus ei välttämättä tarjoa. Epämuodollisen osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen liittyy kiinteästi opintojen henkilökohtaistamiseen ja yksilöllisen opintopolun luomiseen. Monipuolinen osaamisen tunnustaminen edistää myös yhdenvertaisuutta huomioimalla erilaisten oppijoiden erilaiset tarpeet.

Vietin itse vuoden Turun ammattikorkeakoulussa opiskellen mainonnan suunnittelua, mutta tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä uusien opintojeni parissa Tampereella. Kaikki kurssit oli käytävä uusiksi.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisella (AHOT) korkeakoulut voivat sujuvoittaa opiskelijoiden valmistumista. Yhä laajempi ahotointi helpottaa opintojen saattamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista. Tämä puolestaan mahdollistaa nopeamman työelämään siirtymisen. Tätä varten meidän tulee kuitenkin selkeyttää ja yhtenäistää osaamistavoitteita ja –kriteereitä, jotta osaaminen tunnustetaan samoin korkeakoulusta riippumatta.  Vietin itse vuoden Turun ammattikorkeakoulussa opiskellen mainonnan suunnittelua, mutta tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä uusien opintojeni parissa Tampereella. Kaikki kurssit oli käytävä uusiksi.

Jotta voimme vastata tulevaisuuden työn haasteisiin, on eri tavoin hankittu osaaminen tunnustettava. Ketterällä opiskelun ja työelämän yhdistämisellä pystymme tarjoamaan tarvittavaa osaamista uusien työelämän haasteiden äärellä. Päästäksemme tähän, vaatii se korkeakouluilta rohkeutta osoittaa edelläkävijyyttä myös epämuodollisen osaamisen tunnustamisessa todistusten ja tutkintojen ohella. Tähän pystyessämme ratkomme monta ongelmaa niin opintopolkujen varrelta kuin työpaikkojen muutostarpeista.    

Uudessa työnkuvassani haluan olla osaltani edistämässä yhä laaja-alaisemman osaamisen tunnustamista. Toivon, että tulevaisuudessa erilainen osaaminen nähdään rikkautena, eikä tutkinto tai todistus toimi ainoana osaamisen mittarina. 

Emilia Tuurala
viestintäkoordinaattori

Emilia vastaa työssään järjestön viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista. Hänen yhteystietonsa ja kuvauksen siitä, missä asioissa häneen voi olla yhteydessä, löydät nettisivuiltamme.  Ole yhteydessä koska vaan – autamme mielellään asiassa kuin asiassa AMK-opiskelijoihin liittyen!

SAMOK Behind the Scenes raottaa salaisuuden verhoa! Millaisia hallituksen jäsenemme ovat ja mitä he tekevät päivittäisessä työssään? Odotamme innolla porukkamme toteutuksia, toivottavasti sinäkin. Seuraa somekanaviamme ja pysyt mukana menossa!

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry