16.10.2023 | Blogi

Ehdokasblogi: Yhteistyöllä kohti muutosta

Yhteistyöllä kohti muutosta

Kun seuraa julkisuudessa käytyä keskustelua korkeakouluopiskelijoiden huolista liittyen toimeentuloon niin esille nousee vain kaksi ääripäätä. Osa ymmärtää täysin opiskelijoiden huolen ja toiset sanovat, että opiskelijoilla on liikaa rahaa. Ratkaisuksi ollaan tarjottu vain valtion lainan takauksen nostoa, mikä ei helpota asiaa. Vaikuttaisi, että opiskelijat nähdään vain kulueränä, jota voi kituuttaa jatkuvasti. Samalla halutaan lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja ja nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista. Jokin ei täsmää.

Ongelma on niin laaja, että siihen ei ole vain yhtä yksinkertaista ratkaisua. Työtä pitää tehdä niin valtion, oppilaitosten kuin myös opiskelijoiden. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, mutta ennen kaikkea, tarvitaan dialogia. Koulutuksesta ja opiskelijoiden toimeentulosta pitää voida keskustella avoimesti, ilman syyllistämistä ja syyttelyä.

Eduskunnassa hallituksen pitäisi kuunnella opiskelijoita, eikä vain asiantuntijoita ja tehdä päätöksiä oman käsityksensä mukaan. Hallituksen pitäisi pystyä myöntämään virheitään ja tekemään uusia arvioita kun tilanteeseen tulee uutta tietoa. Samalla koko poliittisen kentän tarvitsee muuttaa keskustelukulttuuriaan. Täysistunnossa on jatkuvaa syyttelyä, joka jättää hyvin vähän tilaa kompromisseille ja kunnollisille ratkaisuille.

Toivottavasti myös yhteys korkeakoulujen ja päättäjien välillä olisi mahdollisimman avoin, sillä korkeakoulut tarvitsevat lisää resursseja jos korkeakoulutettujen määrää halutaan lisätä. Huomiota olisi hyvä kääntää etenkin ammatilliselle puolelle, josta valmistuu yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä osaajia. Opettajia tarvitaan enemmän, jotta opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen. Opiskelijoiden hyvinvointipalveluihin ja opinto-ohjaukseen tarvitaan lisää panostuksia. Kun näin tapahtuu hallituksen tavoitteisiin päästään varmasti ja Suomeen saadaan osaajia.

Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua. Tässä SAMOK ja koko opiskelijakenttä ovat tärkeässä roolissa, jotta opiskelijoiden sanoma tulee kuulluksi.

Kirjoitta: Janita Dahlström, ehdokas SAMOKin hallituksen jäseneksi vuodelle 2024

SAMOKin blogissa ja sosiaalisessa mediassa esitellään syksyn aikana ehdokkaita SAMOKin hallitukseen vuodelle 2024. Lisätietoa liittokokouksesta löydät täältä.