05.10.2018 | Blogi

Ehdokasblogi: Uusi poliittinen ohjelma luo joustoa ja korostaa henkilövalintoja sekä vuorovaikutusta

Blogin kirjoittaja on ehdolla liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2019. 

SAMOK saa tulevassa liittokokouksessa uuden poliittisen ohjelman. Se on liiton keskeisin linjapaperi, joka ohjaa koko toimiston edunvalvontatyötä. Siksi ohjelma on tärkein työkalu vaikuttamistyöhön määrittäessään ne tavoitteet, joita liitolla on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla poliittiseen päätöksentekoon.

Tuleva uudistus poliittiseen ohjelmaan on mullistava, sillä se muuttaa poliittiset tavoitteemme ehdottomista kirjauksista vision muotoon eli vastaamaan kysymykseen millainen haluamme tulevaisuuden olevan, ei niinkään siihen mitä asioita haluamme siellä olevan. Uusi visiomainen rakenne on vastaus tämän hetkiseen poliittiseen todellisuuteen ja yhteiskunnan murrokseen, jossa on ongelmallista sitoa liiton vaikuttaminen tiettyyn sanavalintaan tai toimintamalliin neljäksi vuodeksi. Poliittisen ohjelman joustavuus luo liitolle edellytykset nykyaikaan soveltuvaan ja menestyksekkääseen edunvalvontaan.

Esimerkkinä vanhan (eli nykyisen) poliittisen ohjelman kipukohdista voi pitää esimerkiksi kirjaustamme opiskelijan toimeentulosta. Emme määritä millainen haluamme opiskelijan toimeentulon olevan, vaan sidomme itsemme kantaan, että opiskelijan toimeentulo muodostuu opintotuesta. Piste. Tämä kanta ei käytännössä ole mahdollistanut siis minkäänlaisia kannanottoja tai vaikuttamista avauksiin uudenlaisista sosiaaliturvamalleista, kuten perustulosta, vaikka kaikki puolueet ovat nimenneet sosiaaliturvan uudistamisen tulevan hallituskauden yhdeksi suurista kysymyksistä. Olemme olleet sidottuja vain opintotuen puolustamiseen. Tämä muuttuu, sillä tulevan poliittisen ohjelman myötä voimme vaikuttaa ja kommentoida opiskelijoiden toimeentuloa, oli uusi sosiaaliturvamalli mikä tahansa, sillä olemme määrittäneet vain tavoitteiksi millainen opiskelijan toimeentulon tulee olla. Digitaalisen ajan joustavan sosiaaliturvan tulee esimerkiksi olla selkeä, läpinäkyvä ja  oikeudenmukainen, taata tuen riittävä taso kaikille kaikissa eri elämäntilanteissa ja olla rakenteeltaan ennaltaehkäisevä ja kannustava.

Uusi poliittinen ohjelma tarkoittaa siis käytännössä sitä, että opiskelijakunnat määrittelevät liittokokouksissa toiminnan ylivuotiset tavoitteet strategialla ja poliittisella ohjelmalla sekä asettavat vuosittaiset raamit toimintasuunnitelmalla ja talousarviolla. Kuitenkin valta käytännön toimenpiteiden päättämisestä siitä millä toimenpiteillä saavutamme tavoitteemme siirtyy entistä vahvemmin hallitukselle.

Poliittisen ohjelmaan lisätty jousto siis korostaa ensinnäkin hallituksen roolia poliittisena toimijana, joka tekee arvovalintoja päättäessään toimintatavoista. Eli on entistä tärkeämpää millaiset henkilöt liittokokous valitsee liiton toimintaa toteuttamaan ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja ajamaan. Toiseksi jouston myötä kasvaa myös opiskelijakuntien vastuu toiminnan linjaamisesta liittokokousten välillä sekä toimiston ja kentän välinen vuorovaikutus. Kun hallituksella ja toimistolla on vapaammat kädet toteuttaa vaikuttamistyötä, on palautteellakin enemmän mahdollista vaikuttaa toimintaan. Jatkossa siis poliittisen ohjelman uudistuksen myötä tapahtumien, verkkokeskustelujen, lausuntokierroksen ja kummiopkutapaamisten eli aktiivisen osallistumisen merkitysarvo kasvaa entisestään. Ja mitä tärkeämmäksi esimerkiksi tapahtumamme ja verkkokeskustelut koetaan, sitä enemmän niihin osallistuu ihmisiä ja sitä enemmän kentän näköistä toiminta on.

Siksi on erityisen tärkeää miettiä, ketkä uutta poliittista ohjelmaamme lähtevät toteuttamaan tulevina vuosina ja että he kykenevät osallistamaan liiton toimintaan yhä kattavammin kaikki opiskelijakunnat.

Valtteri Törmänen