24.09.2018 | Blogi

Ehdokasblogi: Opiskelijan tie ei ole mutkista suora!

Blogin kirjoittaja Mikko Koivisto on ehdolla liiton hallitukseen vuodelle 2019.

Koulutusta on Suomessa pidetty aina kaikille perusoikeutena riippumatta henkilön taustasta. Koulutusjärjestelmä vaatii kuitenkin vielä isompaa remonttia, jotta sitä voisi kutsua yhdenvertaiseksi. Maksuton koulutus sekä koulutuksen maantieteellinen saavutettavuus luovat hyvän pohjan koulutusjärjestelmälle. Nämä asiat eivät yksinomaan riitä. Tälläkin hetkellä yhdenvertaisen koulutuksen esteenä ovat yksilön sosioekonomiset resurssit, sekä lainsäädännön kuopat. Meidän tulee varmistaa koulutuksen aito ja yhdenvertainen taso.

Opiskelu on matka, eikä päämäärä. Meidän tulisi koulutuksen kärkimaana pitää huolta, että tämän matka sujuu ongelmitta. Opiskelijat eivät tule kaikki samoista taustoista eikä niitä voi käsitellä “massana”. Opiskelijoista löytyy myös erityisryhmiä, joilla ei ole lähtökohtaisesti samanlaiset resurssit opiskella kuin muilla. Vammasta johtuvat erityistarpeet, perheelliset opiskelijat tai maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kokevat hankaluuksia tälläkin hetkellä. Koulutusjärjestelmän tulisi ottaa huomioon erityisryhmät paremmin.

Matkan tulee olla turvallinen alusta loppuun. Opiskeluaikana yksilön hyvinvointia tulee ylläpitää sekä suojella syrjäytymisvaaralta. Korkeakoulut ovat merkittävässä asemassa tämän toteutuksessa. Korkeakoulut ovat jatkuvasti suuressa paineessa saada tutkintoja suoritetuksi ja siten vahvistaa rahoituspohjaansa. Tämä ei kuitenkaan saa asettaa opiskelijan jaksamista toissijaiseksi tavoitteeksi korkeakoulun silmissä.

Näitä asioita ei kuitenkaan ratkaista yksin. Koulutus ei ole sooloilua, vaan tiimipeliä, johon osallistuvat myös päättäjät, koulutuksen järjestäjät sekä opiskelijat. Ensi vuosi on vaalivuosi. Suomessa käydään ainakin eduskunta- ja eurovaalit. Näistä merkittävimmät koulutuksen ja opiskelijahyvinvoinnin kannalta ovat eduskuntavaalit, joissa valitaan Suomelle uudet päättäjät sekä laaditaan suuntaviivat Suomen tulevaisuudelle hallitusohjelman muodossa. SAMOKin tulee asettaa kunnianhimoiset tavoitteet olla aktiivisesti läsnä puhumassa opiskelijoiden puolesta. Haluan itse olla mukana edistämässä näitä asioita SAMOKissa.

Mikko Koivisto