22.09.2017 | Blogi

Ehdokasblogi: Opiskelijakunta 2.0

Blogin kirjoittaja Marko Grönlund on ehdolla SAMOKin puheenjohtajaksi 2018.

Meillä jokaisella on oma rakas opiskelijakuntamme. Opiskelijakunta auttaa opiskelijaa jokaisessa tilanteessa, se tuottaa tapahtumia, hankkii alennuksia ja ennen kaikkia hoitaa edunvalvontaa. Opiskelijakuntien rahoitus koostuu tällä hetkellä pääosin korkeakoululta saatavaan rahoituksesta. Seuraavat suuret rahoituslähteet ovat jäsenhankinta ja yhteistyökumppanuudet. Näiden lisäksi opiskelijakunnilla voi olla joitakin muita pieniä tulon lähteitä. Näistä koostuu opiskelijakuntien rahoitus, jolla pitää tehdään kaikki toiminta. Opiskelijakunnat ovatkin saaneet tehtyä hyvää jäsenhankintaa opiskelijakortin avulla. Opiskelijakortti on ollut ehkä konkreettisin asia jonka on saanut, kun on liittynyt opiskelijakunnan jäseneksi. Sen avulla on tehty uusia jäsenmääräennätyksiä ja sillä on turvattu opiskelijakuntien rahoitusta.

Miten nyt tapahtuu? Opiskelija saa lähitulevaisuudessa päättää itse oman datansa luovuttamisesta kenelle tahansa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijakortin voi kohta myöntää melkein ketä tahansa – ainut asia on se, mitä kyseinen kortti tulee sisältämään. Opiskelijakunnilta häviää sen jäsenyyden helpoiten myytävä osuus, vaikka opiskelijakunnan jäsenyys on paljon enemmän kuin pelkkä opiskelijakortti. Opiskelijakunnilla tulee olemaan haasteita erottaa jäsenyys ja kortti toisistaan.

Opiskelijakunnat joutuvat katsomaan nyt peiliin ja miettimään uusia toimintatapoja sekä sitä, miten opiskelijakunnan jäsenyys on houkutteleva tulevaisuudessa. Samalla kun opiskelijakunnat miettivät näitä, niiden pitää hoitaa sille laissa osoitetut tehtävät, auttaa opiskelijoita, tuottaa tapahtumia ja olla mukana korkeakoulun arjessa monella eri tavalla. Tällä hetkellä opiskelijakuntakentällä tapahtuukin paljon yhteistyön lisäämistä opiskelijakuntien välillä, esimerkiksi Opku6-projekti. Tämän kaiken lisäksi opiskelijakunnat yrittävät löytää ja luoda uusia toimintamalleja joiden avulla selvittäisiin tulevaisuuteen. Kuitenkin samaan aikaan jokaisen opiskelijakunnan tulee pitää kiinni omasta identiteetistään ja omien opiskelijoiden edusta.

Näiden muutosten kautta meille syntyy uudenlaisia opiskelijakuntia. Uudenlaiset opiskelijakunnat ovat toivottavasti tulevaisuudessa vähintään yhtä vahvoja kuin nykyiset, toivottavasti jopa vahvempia. Opiskelijakunnat joutuvat koko ajan miettimään omaa rahoitustaan ja laskemaan jokaisen sentin erittäin tarkkaan. Tähän ratkaisuksi pitäisi miettiä tapaa, joka turvaisi opiskelijakuntien rahoituksen samalla tavalla kuin ylioppilaskuntien rahoitusta turvataan automaatiojäsenyydellä. Opiskelijakunnille ei automaatiojäsenyyttä ole tulossa, koska se on perustuslain vastainen. Valtio on kuitenkin molemmille antanut laissa samanlaisia tehtäviä ja toiselle on automaattista rahoitusta siihen ja toisella ei. Molempien tulee kuitenkin hoitaa tehtävänsä, auttaa jokaista opiskelijaa, on hän sitten jäsen tai ei jäsen. Tällä tavalla eriarvoistamme opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat, vaikka molempien tärkein asia on varmistaa jokaisen opiskelijan tasa-arvoinen kohtelu, auttaminen sekä edunvalvonta.

Opiskelijan tulee olla aina keskiössä kaikessa toiminnassa, päätöksissä ja uudistuksissa. Tätä työtä tehdään ihan jokaiselle opiskelijalle.

Marko Grönlund
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO