27.09.2018 | Blogi

Ehdokasblogi: Opiskelija, sinun äänesi on tärkeä

Blogin kirjoittaja on ehdolla liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2019. 

”Ei se mitään hyödytä.” Siinä yleinen kommentti, jonka opiskelijoilta kuulee kysyttäessä äänestämisestä.

Päinvastoin, kyllä se hyödyttää. Valtakunnallisella tasolla äänioikeutetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta nukkuvien äänestäjien joukko etenkin nuorten keskuudessa on edelleen suuri. Se on ikävä asia, koska vain annettu ääni vaikuttaa. Vaalivoitto on usein kiinni vain muutamista äänistä. Ole sinä se, joka antaa ratkaisevan äänen.

Opiskelijat voivat tuoda äänensä esiin myös muutenkin kuin äänestämisen kautta. Sillä äänestämisen lisäksi palautteet ja kehitysehdotukset ovat tärkeitä, kun ajetaan muutosta tuomalla esiin opiskelijoiden tarpeita ja mielipiteitä.

Palautteita tarvitaan, sillä valitettavan usein epäkohdat eivät tule esiin. Joukko ihmisiä keskustelee keskenään, mutta keskustelu ei johda mihinkään, koska kukaan ei vie asiaa eteenpäin. Epäkohdat, jotka vaativat toimenpiteitä eivät etene. Vasta kun asiasta päättävä taho saa tiedon, voi syntyä konkreettisia korjaustoimenpiteitä. Koulutusta ja oppimisympäristöjä kehitetään opiskelijoilta tulleen palautteen avulla. Esimerkkinä kurssi tai moduuli, jossa on toimimattomia seikkoja. Jos kukaan ei anna palautetta, sama toteutus järjestetään uudelleen. Palautteet ja kehitysehdotukset ohjaavat opetushenkilöstöä muokkaamaan toteutusta sellaiseksi, että se toimii seuraavalla ryhmällä paremmin.

Myös kehitysehdotukset ovat tarpeellisia, koska korkeakouluissa muutos tapahtuu opiskelijoiden toimesta. Jokaisessa ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, joka vie opiskelijoilta saatuja viestejä eteenpäin. Tehtävämme on tuoda opiskelijoiden ääni esiin, eikä pelkästään omassa korkeakoulussa. Viemme viestiä eteenpäin kunnallisella tasolla paikallisella vaikuttamistyöllä, sekä valtakunnallisella tasolla Suomen opiskelijakuntien liiton kautta. Liitto vie opiskelijoiden ääntä valtakunnan päättäjille, jotta opiskelijoiden asemaa ja tarpeita yhteiskunnassa ei sivuutettaisi.

Opiskelijakuntien toinen tärkeä tehtävä on toimia yhdyssiteenä ja viestinviejänä opiskelijoiden ja johdon välillä. Asioita pystytään viemään eteenpäin ja muutos on mahdollinen, mutta vain annetut äänet ja palautteet vaikuttavat. Loppuvuodesta opiskelijakunnissa järjestetään edustajistovaalit. Osallistuminen ja äänestäminen on tärkeää, koska sen myötä vaikutetaan, ketkä ajavat ensi vuonna opiskelijoiden asioita.

Haluan kannustaa opiskelijoita vaikuttamaan ja osallistumaan niin omassa korkeakouluyhteisössä kuin valtakunnallisellakin tasolla, koska se hyödyttää niin omaa itseä kuin muitakin yhteisössä.

Liisa Hyytiäinen