29.09.2017 | Blogi

Ehdokasblogi: Koulutuksen aito saavutettavuus Euroopassa

Blogin kirjoittaja Annika Eskman on ehdolla SAMOKin hallitukseen 2018.

Tänä päivänä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa kansainvälisyys ja sen tarve on yhä selkeämmin läsnä niin arkipäivässä, työelämässä kuin koulutuksessakin. EU seisookin nyt tienhaarassa, jossa ollaan valmiita kehittämään unionin sosiaalista ulottuvuutta ja tässä koulutuksella tulisi olla suuri rooli. Jotta koulutus tässä kehityksessä voi nousta ansaitsemaansa rooliin, tulisi koulutus ensin tehdä saavutettavaksi kaikille Euroopan unionin maissa asuville ja maihin tuleville.

Erityisen tärkeää olisi luoda mahdollisuuksia koulutukseen varsinkin maahanmuuttotaustaisille henkilöille ja turvapaikanhakijoille, jotta hekin voivat kantaa kortensa kekoon uudessa kotimaassaan. Lisäksi koulutuksen kautta on vielä vahvempi mahdollisuus integroitua uuteen kotimaahan.

Tämän lisäksi koulutuksen saatavuus on tärkeää opiskelijaliikkuvuuden kannalta. Vuonna 2011 EU:n koulutusneuvosto on asettanut tavoitearvoksi että vähintään 20 prosentilla korkeakoulututkinnon suorittaneista opintoihin tulisi sisältyä opiskelu- tai työharjoittelujakso ulkomailla 2020 mennessä. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin on tärkeää tukea opiskelijan mahdollisuuksia lähteä ulkomaille, sillä yleensä suurin syy olla lähtemättä vaihtoon on taloudelliset syyt. Tässä varsinkin EU:n lippulaivaprojektia Erasmus+ -ohjelmaa tulisi tukea enemmän, sillä Erasmus + on tärkeä osa yhteisvastuullisuuden lisäämistä.

Meilläkin on Suomessa vielä paljon kehitettävää. Koulutuksen saatavuuden kannalta on myös tärkeää kiinnittää huomiota koulutuksen sisältöön ja opetuksen laatuun, sillä ei riitä että koulutus on saatavilla kaikille vaan siitä pitää myös pystyä saamaan jotakin irti. Keväällä julkaistun Eurostudent, Opiskelijatutkimus 2017 mukaan Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset ovat tyytyväisiä esimerkiksi opetusympäristöön, opetustiloihin ja tekniikkaan kun taas koulutuksen sisältöön ja opetuksen laatuun ollaan tyytymättömämpiä.

Suomessa tehtävän edunvalvonnan ja vaikuttamistyön lisäksi mielestäni nyt olisi tärkeää, että SAMOK ottaa aktiivisemman roolin kansainvälisen edunvalvonnan saralla. SAMOKin äänen kuuluminen ESUssa on tärkeää, jotta työ yhdenvertaisempaan ja saavutettavampaan opiskeluun kaikille saadaan vahvistettua, sillä oli tulevaisuus Euroopassa minkä näköinen tahansa, tulee koulutuksen aina olla keskiössä.

Annika Eskman
Arcada studerandekår – ASK