25.10.2022 | Blogi

Ehdokasblogi: Korkeakouluopiskelijat painekattilassa

”Mä olen muki, pieni teekannu, valtava vatkain ja painekattila” lauletaan alun perin espanjankielisessä lastenlaulussa. Kun perhetyön kurssilla lauloimme tätä laulua, surullisen moni totesi samaistuvansa painekattilaan ja osittain vatkaimeenkin.

Moni ammattikorkeakouluopiskelija puhuu avoimesti väsymyksestään ja suorituspaineistaan, tutkinto on saatava tavoiteajassa pakettiin. Kolmen ja puolen vuoden jälkeen voi sitten pysähtyä valmistujaisissaan katsomaan mitä tuli tehtyä ja miten siihen päästiin. Tähän ohjaavat mm. koulutuksemme putkimainen rakenne, opiskelijoiden talous ja ammattikorkeakoulujen rahoitus.

Yhteiskuntamme arvostaa korkeaa koulutustasoa ja monille aloille on pulaa osaajista. Tämän vuoksi meitä ohjataan hakemaan ensin toiselle asteelle ja sitten korkeakouluun. Samaan aikaan kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Moni kokee tarpeelliseksi pitää arvosanat korkeana ja jättää välivuoden pitämättä. Välissä ei ehdi levätä. Kun opiskelija sitten tulee valituksi korkeakouluun, kerrotaan hänelle orientaatiopäivien aikana, kuinka onnekas hän on saadessaan tämän tilaisuuden. Kuinka tärkeää on valmistua tavoiteajassa ja olla hairahtumatta työelämän imuun kesken opintojensa. Kuinka tärkeää on noudattaa opetussuunnitelmaa. Suorituspaineet lisääntyvät. Moni väsyy, mutta kokee vaikeaksi pitää taukoa. Kuraattorit ja opinto-ohjaajat hukkuvat töihin.

Valmistumispaineen lisäksi tutuksi tulevat Kelan koukerot. Elinkustannusten nousun myötä opiskelijoiden talous on tiukalla. Suurin osa opiskelijan saamasta tuesta koostuu opintolainasta, josta hyvityksen saaminen taas vaatii tavoiteajassa valmistumista. Tuloja voisi tietysti tekemällä töitä. Mutta opintotuen ohessa ei saa tienata liikaa, jotta tulot eivät vaikuta opinto- tai asumistukiin. Lisää painetta kattilaan. Ja tähän väliin otetaan taas korkeakoulun henkilöstö muistuttamaan, miten tärkeää on valmistua nopeasti. Miksi? Koska korkeakoulujen rahoitus perustuu pitkälti siihen, että opiskelijat valmistuvat.

Palataan opiskelijaan, joka seisoo valmistujaisjuhlassaan, toisessa kädessään todistus, toisessa lasi kuohuvaa, miettimässä, miten tähän päädyttiin. Jos tämä opiskelija on saanut opintojensa aikana riittävää tukea hyvinvointiin ja opintojen jaksottamiseen, on hän todennäköisesti tyytyväinen opintopolkuunsa. Jos painetta on vähennetty tukitoimin ja personoimalla opintopolku hänelle sopivaksi, hänen jaksamisensa on ollut vahvaa ja hän on voinut kehittää osaamistaan. Jos hyvinvoinnin tukea tai sopivia oppimisen tapoja ei ole pystytty turvaamaan, samaistuu tämä opiskelija painekattilaan ja vatkaimeen. Hän kyseenalaistaa oman osaamisensa ja jaksamisensa.

Ammattikorkeakoulutus on luotu vastaamaan työelämän tarpeisiin, mutta kuinka näihin tarpeisiin vastaa se, jos sinne siirtyy jälkimmäisen esimerkin kaltaisia opiskelijoita? Tässä on meidän paikkamme. Yhteiskunnallisia asenteita ja suorittamisen kulttuuria emme hetkessä muuta, mutta muuhun meidän tulee vaikuttaa. Meidän tulee vaatia opiskelijoille parempaa toimeentuloa, resursseiltaan riittäviä tukipalveluita ja laadukasta, monipuolista koulutusta, joka takaa tulevaisuuden osaajia. Ettei yksikään opiskelija kokisi olevansa painekattilassa.

Kirjoittaja: Halla Kokkonen, ehdokas SAMOKin hallitukseen 2023