19.09.2018 | Blogi

Ehdokasblogi: Elämme uudistusten aikaa

Blogin kirjoittaja Joel Vierikko on ehdolla liiton hallitukseen vuodelle 2019.

Niin valmistuneen, kuin opiskelijankin elämään on lähitulevaisuudessa tulossa suuria
muutoksia, kun useat kaupunkien, kuntien ja valtioiden palvelut siirtyvät 18:lle perustettavalle
maakunnalle. Monet näistä palveluista ovat opiskelijoiden ahkerassa käytössä, joten käsi
kädessä kulkevat maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveysuudistus antavat muutosvaiheen
aikana mahdollisuuksia vaikuttaa opiskelijan arkeen ja perustason hyvinvointiin.

Muun muassa julkinen liikenne, TE-palvelut, sekä luonnollisesti sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestäminen ovat opiskelijan kannalta erittäin keskeisiä muutoksen
kohteita. Uudistusten myötä rahoituskuviot menevät uusiksi monella laitoksella ja virastolla.
Valtion rahoitus useille näistä kohteista tulee kiertämään uusien maakuntien kautta, ja tässä
suurena vaikuttamisen osana on varmistaa, että rahoitus ei vähene vääristä kohdista ja että
tulevat vaalilupaukset eivät ole vain uusi #koulutuslupaus.

Sote- ja maakuntauudistus ei mitä todennäköisimmin tule valmistumaan tämän
hallituskauden aikana, vaan joutuu vielä seuraavan eduskunnan ja hallituksen hampaisiin.
Siinä tapauksessa uudistuksiin saattaa tulla suuriakin muutoksia, sekä pahimmassa
tapauksessa kaavaillut uudistukset kaatuvat ja olemme taas lähtöpisteessä, mutta minulla
on itselläni toivoa, että yhdessä pystymme vaikuttamaan lopputulokseen.

SOTE-palveluiden helppo saatavuus ei ole kaikille AMK-opiskelijoille päivänselvä asia
tälläkään hetkellä. Pienemmillä kampuksilla, kuten SeAMKin Ilmajoen toimipisteellä, on
kampukselta lähimpään terveyskeskukseen matkaa noin viisi kilometriä ja lähimpään hyvin
varusteltuun sairaalaan, Seinäjoen keskussairaalaan, lähes 20 kilometriä. Eli mikäli autoton
opiskelija haluaa käydä tapaamassa erikoislääkäriä, kuluu häneltä asioidessa kokonainen
arkipäivä. Edes terveydenhoitajalle ei välttämättä ole joka päivä pääsyä, sillä yhdellä
terveydenhoitajalla saattaa olla useampi koulutuskeskus vastuullaan. Ja samanlaisia
ongelmia ilmenee varmasti muillakin pienillä kampuksilla.

TE-palveluiden tarpeen lisääntyminen on surullinen fakta. Huono valtiontalouden tila vaikuttaa
vastavalmistuneiden työllistymiseen erittäin negatiivisesti. Oman opiskelualani työllistyminen
valmistumisen jälkeen on laskenut useita prosentteja viime vuosina. Vuonna 2010 tehdyn
opinnäytetyötutkimuksen mukaan valmistuneista tradenomeista vain hieman yli puolet oli
työllistynyt koulutusta vastaaviin tehtäviin ja jopa 12,7% oli työttöminä. Välivuosina prosentit
näyttivät hetkellisesti paremmalta, mutta hiljalleen luvut ovat taas alkaneet palata
huolestuttavalle tasolle.

Julkinen liikenne kampusten ja opiskelija-asuntokeskittymien välillä ei ole useissa
isommissakaan kaupungeissa sellaisella tasolla, jossa se tyydyttäisi opiskelijoiden tarpeet.
Useiden liikenteen tehtävien, sekä mahdollisesti myös julkisen liikenteen järjestämisvastuun
siirtyessä maakunnille, on SAMOKilla erittäin otollinen tilanne vaikuttaa asiaan
valtakunnallisella tasolla, niin kuin myös opiskelijakunnilla paikallisesti.

Tulevaisuus tuo joka tapauksessa mukanaan muutoksia, joilla on kauaskantoisia
vaikutuksia. Meidän tehtävämme on parhaamme mukaan varautua vaikuttamaan siihen, että
tapahtuvat muutokset ovat asuinpaikasta, varallisuudesta ja perhetilanteesta huolimatta
kaikkien opiskelijoiden näkökulmasta positiivisia. Laadukkaat ja saavutettavat palvelut
kuuluvat tasavertaisesti kaikille.

Joel Vierikko