28.09.2017 | Blogi

Ehdokasblogi: Edustajistovaaleista vipua liiton tulevaisuuteen

Blogin kirjoittaja Valtteri Törmänen on ehdolla SAMOKin puheenjohtajaksi 2018.

Korkeakoulujen opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien edustajistovaalit lähenevät. Niissä äänestetään ketkä käytännössä käyttävät valtaa opiskelijaliikkeessä. Olen jo aiemmin ehdottanut, että opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kannattaisi ajoittaa edustajistovaalinsa järjestettäväksi tulevaisuudessa samaan aikaan. Edustajistovaalien ollessa yhtäaikainen valtakunnallinen ilmiö opiskelijoiden tietoisuus vaikuttamismahdollisuuksistaan sekä kiinnostus edustajistovaaleihin lisääntyisi ja myös median olisi helpompi ottaa kiinni vaaleista. Kasvua voisi odottaa samoin äänestysprosenttiin sekä ehdokasmäärään. Ja koska äänestää ja ehdolle voivat asettua ainoastaan jäsenet, lisäisi se vielä kiinnostusta opiskelijakunnan ja ylioppilaskunnan jäsenyyttä kohtaan ja jäsenmäärien kasvaessa myös SAMOKin jäsenmaksutulot ja valtionavut kasvaisivat. Kaikki tämä parantaisi ajan myötä koko opiskelijaliikettä ja siksi edustajistovaalien ajoittaminen samalle aikajaksolle tulisi olla myös SAMOKin intresseissä.

Toinen tärkeä kehittämiskohde edustajistovaaleissa on opiskelijakuntien yhteinen vaalikone, josta olisi niin toiminnallisia kuin taloudellisia synergiahyötyjä. Kaupunki- sekä korkeakoulukohtaisilla kysymyksillä vaalikoneesta saataisiin helposti vuosittain tuoretta dataa opiskelijoiden mielipiteistä koko Suomen laajuisesti SAMOKin ja opiskelijakuntien päätöksentekoa helpottamaan. Samalla purettaisiin päällekkäisiä rakenteita, kun jokaisella opiskelijakunnalla ei tarvitsisi olla omaa lisenssiä vaalikoneeseen, mistä olisi odotettavissa säästöjä.

Palvelu olisi paras toteuttaa yhteistyössä jonkin mediatalon kanssa, sillä niissä on paljon kokemusta vaalikoneista ja yhteistyön myötä kyseinen media myös mainostaisi vaaleja. Edustajistovaalien tukeminen istuisi hyvin esimerkiksi Yleisradion julkiseen palvelutehtävään opiskelijakuntien ollessa lakisääteisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä. Ylen strategiankin yhtenä kehittämistavoitteena on löytää uusia tapoja palvella nuoria aikuisia ja tämä olisi rohkea avaus demokratian edistämiseen opiskelijaliikkeessä. Vaalikone kiinnostaisi varmasti myös kaupallisia medioita ja siitä yhteistyöstä olisi mahdollista saada jopa lisätuloja liitolle. Yhteinen vaalikone olisi nimittäin lähes uniikki mainoskanava tavoittaessaan merkittävän määrän korkeakouluopiskelijoita.

Yhteinen vaalikone tai opiskelijakuntien edustajistovaalien ajoittaminen samoille viikoille eivät enää tälle syksylle ehdi, mutta SAMOKin puheenjohtajana olen valmis tulevana vuonna selvittämään mahdollista yhteistyötä Yleisradion ja muiden mediatalojen kanssa sekä edistämään omalta osaltani edustajistovaalien ajoittamista yhtä aikaa koko maassa järjestettäviksi.

Valtteri Törmänen