10.06.2021 | Blogi

Demokratia 2.0 kehittää kunnanvaltuustoa
Joel Kettula

Joel Kettula

Demokratia on yli 2000 vuotta vanha käsite, jota on kehitetty monissa maissa monin eri tavoin.
Demokratia tarkoittaa siis yhdessä yhteisistä asioista päättämistä. Demokratia on länsimaissa yleisin
hallintomuoto. Useimmille meistä se on siis tutuin ja ideaalein hallintomuoto, koska se sopii meidän
länsimaisiin arvoihimme, joiden parissa olemme kasvaneet ja kouluttautuneet.

“Demokratian uhkaava rappeutuminen maailmalla aiheuttaa poliittista turbulenssia, joka tuo
epävarmuutta ihmisille. Demokratian on siis kehityttävä maailman mukana tai kadottava
historian havinaan.”

Demokratia on kuitenkin jäänyt noin sadan vuoden takaiseen muotoonsa tiukasti, vaikka maailma
ympärillä muuttuu kovaa vauhtia. Teknologian kehitys kasvaa eksponentiaalisesti ja vauhti vain
kiihtyy, jonka takia kehityksessä ei pysy moni mukana. Otetaan tässä esimerkiksi vaikka sosiaalinen
media. Iso osa päivittäisistä poliittisista keskusteluista käydään Twitterin kaltaisilla
keskustelualustoilla, joilla kansanedustajat käyvät keskusteluita kansalaisten kanssa. Uutisiin ja
muihin ajankohtaisuuksiin reagoidaan nopeasti ja trendaavat aiheet vaihtuvat päivittäin. Suomalaisista
kuitenkin vain murto-osa käyttää Twitteriä saatika muita sosiaalisen median alustoja. Sosiaalinen
media ja siellä pyörivät keskustelut eivät varsinaisesti ole poliittisen päätöksen kivijalka, mutta moni
kansanedustaja on siteerannut sosiaalisessa mediassa käymiään keskusteluita myös eduskunnan
istunnoissa. Tajuatte varmaan pointin.

Demokratian uhkaava rappeutuminen maailmalla aiheuttaa poliittista turbulenssia, joka tuo
epävarmuutta ihmisille. Demokratian on siis kehityttävä maailman mukana tai kadottava historian
havinaan. Me Liikkeellä ajamme juuri tätä demokratian kehitystä, jotta se ei jää autoritaaristen voimien
jalkoihin ja aiheuta sen kautta epävarmuutta yhteiskunnassamme. On absurdia, että demokratiassa
kuuntelemme ihmisiä vain kerran neljässä vuodessa, mutta maailma muuttuu koko ajan
ympärillämme. Kuinka kansan ääni kuuluu tällaisessa päätöksenteossa? Vastaus on, ettei se
kuulukaan mitenkään ja tätä haastetta me Liikkeellä kehitämme.

“Ilman kansalaisten halujen ja toiveiden kuulemista ei ole demokratiaa.”

Tavoitteemme on saada entistäkin enemmän ihmisiä osallistettua demokratian toteuttamiseen,
esimerkiksi nettiparlamentti alustamme avulla. Haastamme kaikkia demokratia toimijoita tekemään
samoin, sekä kehittämään omia ratkaisujaan. Ilman kansalaisten halujen ja toiveiden kuulemista ei ole
demokratiaa. Näin nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme entistä enemmän ihmisten
läsnäoloa demokratian toteuttamisessa. Ei vain neljän vuoden välein.

Haastankin jokaista miettimään ratkaisuja ja toteuttamaan niitä, jotta saamme kehitettyä
demokratiasta entistäkin osallistavampaa ja toimivampaa yhteiskuntamuotoa. Meillä nuorilla on
näissäkin vaaleissa tilaisuus muovata yhteiskuntaa siihen suuntaan, jossa haluamme itse elää ja
luoda pohjaa tuleville sukupolville. Luodaan yhdessä demokratia 2.0, joka kuulee meidän jokaisen
äänen myös vaalien välissä.

 

Joel Kettula

Liikkeen Nuoret

Puheenjohtaja