05.04.2023 | Blogi

Blogi: Mitä opiskelijoilla jäi käteen vaalikaudesta?

Mitä opiskelijoilla jäi käteen vaalikaudesta?

Suomessa käytiin sunnuntaina 2.4.2023 eduskuntavaalit ja hallitus on menossa vaihtoon kevään aikana. Haluamme tässä kohtaa sanoa kiitoksen kaikille niille henkilöille, jotka olivat ehdolla ja toimivat demokratian sankareina. Haluamme myös onnitella valittuja kansanedustajia sekä muistuttaa ammattikorkeakoulujen, koulutuksen ja opiskelijoiden merkityksestä.

Nyt on kuitenkin aika katsoa hieman taaksepäin ja tutkia, mitä opiskelijoilla jäi käteen vaalikaudesta?

Suurin uudistus tai muutos oli YTHS:n palveluiden ulottaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tämä uudistus kirjattiin jo Sipilän hallituksen aikaan, mutta uudistus astui voimaan 2021 Marinin hallituksen aikana. YTHS-laajennus oli SAMOKin pitkäaikainen tavoite. Nyt toivomme lisäresursseja, jotta jokaisella korkeakouluopiskelijalla olisi mahdollisuus saada hoitoa ja apua riittävän nopeasti.

Opintoraha on pysynyt sidottuna indekseihin ja se on hieman lieventänyt opiskelijoiden taloudellista ahdinkoa hintojen noustessa. Tulorajoja on kunnolla korotettu tällä vaalikaudella ja mielestämme olemme niiden kanssa nyt hyvällä tasolla. Opintorahan suuruus on kuitenkin liian pieni ja siihen vaadimme seuraavalta hallitukselta kunnollista tasokorotusta ja indeksisidonnaisuutta.

Koulutuksen saavutettavuus on parantunut, kun korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisätty ja yhä useammalla on ollut mahdollisuus päästä korkeakoulutuksen piiriin. Haluamme, että tämä kehitys jatkuu seuraavallakin hallituskaudella riittävän rahoituksen kera, jotta varmistamme myös koulutuksen laadun.

Lopuksi haluamme muistuttaa, että ainoastaan satsaamalla koulutukseen, opiskelijoihin sekä osaamiseen Suomi saadaan nousuun. Tulevan hallituksen on pidettävä kiinni koulutuksen maksuttomuudesta kaikilla koulutusasteilla. Ammattikorkeakouluissa tarvitaan enemmän ohjaus- ja tukipalveluita, opiskelijoiden toimeentulo tarvitsee kipeästi parannusta ja YTHS:n resurssit on turvattava.

Vaadimme ammattikorkeakouluille työrauhaa ja resursseja. TKI-toiminnan rahoituksesta päästiin parlamentaariseen sopuun kuluneella vaalikaudella ja samaa pitäisi kokeilla koulutuksen rahoituksen kanssa. Turvaamalla tasainen ja riittävä rahoitus, pystyvät ammattikorkeakoulutkin paremmin kehittämään toimintaansa.

Kiitos nykyiselle hallitukselle sekä eduskunnalle yhteistyöstä ja lukuisista tapaamisista. Paljon tsemppiä ja viisautta päätöksentekoon sekä jatkaville että uusille kansanedustajille.

Kirjoittajat: Joonas Soukkio, SAMOKin puheenjohtaja & Diana Muraskina, SAMOKin varapuheenjohtaja