17.08.2023 | Blogi

Blogi: Miksi tarvitsemme korkeakoulutusta, etkö halua tietää?

Osallistuin ainutlaatuiseen hyperlokaaliin keskustelutapahtumaan nimeltä ”Miksi tarvitsemme korkeakoulutusta? Opiskelijana Suomessa, Virossa ja Latviassa.” Tapahtuma yhdisti saumattomasti osallistujia eri kaupungeista edistyksellisen teknologian avulla, luoden immersiivisen paneurooppalaisen vuoropuhelun. Pääasiallinen tavoite on ylläpitää avointa ja kunnioittavaa keskustelua, joka toteutetaan Erätauko-menetelmällä. Yhteistyössä Miltton Eventsin kanssa järjestetty tapahtuma mahdollisti dynaamisia keskusteluja, luoden pohjaa tulevalle vuoden 2024 Hybrid European Democracy Festivalille.

Keskustelu muiden panelistien kanssa eri kaupungeista mahdollisti syvemmän ymmärryksen korkeakoulutuksen merkityksestä. Tämä oli uskomattoman rikastuttava kokemus, mahdollistaen arvokkaiden yhteyksien muodostamisen ja tuoden valoa siihen, kuinka tärkeä koulutus on. Tapahtuma toimi myös starttina Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartu 2024 -vuodelle, noudattaen Erätauko säätiön missiota edistää rakentavaa keskustelua, joka ylittää paikalliset ja kansainväliset haasteet.

Yhdessä mietitiin, miksi ihmiset valitsivat korkeamman koulutuksen eri maissa ja jaoimme monenlaisia tarinoita, jotka osoittivat, miten kulttuuri ja henkilökohtaiset unelmat yhdistyivät. Esimerkiksi minä opiskelen sairaanhoitajaksi Suomessa, kun taas toiset pyrkivät urakehitykseen tai opiskelivat journalismia Virossa. Jotkut rohkeasti seurasivat intohimojaan filosofian ja elokuvan parissa vastoin kaikkia odotuksia tai opiskelivat johtajuutta Latviassa. Nämä tarinat paljastivat ainutlaatuiset matkat, jotka toivat meidät korkeakouluopintoihin.

Keskustelu korkeakoulutuksen haasteista eri maissa toi esiin monia huolenaiheita. Suomessa kohtaamme paineita nopeasta valmistumisesta, mikä johtuu rahoitusmallista. Myös pätevän opetushenkilöstön riittävyydessä on ongelmia. Virossa opiskelijat taas joutuvat kamppailemaan saadakseen erikoistumiseen johtavia kursseja. Samalla opiskelijat Latviassa tasapainottelevat työn, opintojen ja sosiaalisten mahdollisuuksien rajoitteiden kanssa. Nämä jaetut näkemykset auttoivat meitä löytämään tehokkaita strategioita näiden haasteiden käsittelyyn. Yhteisöllisyyden, yhteistyön ja opiskelija-aktivismin voima nousi esiin keskeisinä tekijöinä positiivisen muutoksen saavuttamiseksi.

Keskustelun aikana korkeakoulutuksen syvä vaikutus tuli esiin, kattaen niin henkilökohtaiset kuin ammatillisetkin näkökulmat. Matka pakolaisesta kansalaiseksi ja epäröinnin muuttuminen aktivismiksi korostivat koulutuksen muuntautumiskykyä. Keskustelumme syventyivät edelleen koulutuksen ja demokratian monimutkaiseen yhteyteen, korostaen sitoutumista ja järjestelmien moniulotteisen ymmärtämisen tärkeyttä.

Keskustelu toi esiin runsaasti oivalluksia, jotka ylittivät rajoja ja korostivat yhtenäisyyttä monimuotoisuuden keskellä. Se alleviivasi tasapainon merkitystä innovatiivisten työkalujen, kuten verkko-opetuksen, kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden korvaamattoman arvon välillä. Yleisön kysymykset valaisivat opiskelija-aktivismin vaikutuksia ja koulutuksen, kansalaisosallistumisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta. Kaiken kaikkiaan tapahtuma ei ainoastaan syventänyt ymmärrystäni koulutuksen roolista, vaan myös antoi minulle ymmärrystä osallistua laajempaan keskusteluun, jonka tavoitteena on muokata korkeakoulutuksen tulevaisuutta. Edistyksellisen teknologian saumaton toiminta teki minuun vaikutuksen, pieniä yhteysongelmia lukuun ottamatta.

Kirjoittaja: Adel Rizvi, SAMOKin hallituksen jäsen