10.10.2023 | Blogi

Blogi: Mielenterveystekoja jokaiseen päivään

Maailman mielenterveyspäivää juhlitaan tänä vuonna teemalla “Mielenterveys on jokaisen oikeus”. Kampanja muistuttaa, että meillä tulee olla yhdenvertaiset oikeudet mielenterveyspalveluihin ja tukeen vaikeissa elämäntilanteissa. Ajattelen, että jokaisen oikeus mielenterveyteen kattaa lisäksi oikeuden saada tietoa mielen hyvinvoinnista, sekä keinoista ylläpitää ja lisätä hyvinvointiaan.

Mielenterveydestä puhuttaessa ajatellaan helposti, että mielenterveysongelmia joko on tai ei ole. Silloin kun ongelmia on, niitä täytyy korjata ja tarvitsee tukea. Kun ongelmia ei ole, voi aiheen jättää pois mielestään. Mielenterveys on kuitenkin asia, joka koskettaa meistä jokaista ja vaatii samanlaista ylläpitoa, kuin fyysinenkin terveys.

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, joihin emme itse voi vaikuttaa. Elämäntilanne, ympäristö ja sosiaaliset suhteet voivat vahvistaa tai heikentää hyvinvointia. Kriisit, menetykset ja isot elämänmuutokset eivät ilmoita itsestään ennakkoon. Silloin tarvitsemme resilienssiä, eli kykyä sietää vaikeita ja yllättäviä tilanteita, joustaa, ja tehdä suunnanmuutoksia. 

Omaa ja yhteisön resilienssiä voi kasvattaa erilaisilla mielenterveysteoilla. Mielenterveysteot voivat olla pieniäkin asioita, kuten toisille hymyily, kuulumisten kysyminen tai ilonaiheiden jakaminen. 

SAMOKin toimiston väki kertoo pitävänsä huolta mielen hyvinvoinnista priorisoimalla työtehtäviä, jotta kuormitus ei kasva liian suureksi. Työn ennakointi ja kalenteriin yllättäviä työtehtäviä varten varattu aika varmistavat, ettei viikoista tule liian täysiä. Yhteisten palavereiden lopussa pidettävien jeesi- ja kuulumiskierrosten aikana voi kertoa, jos työtä on liikaa, tai tarvitsee toisilta apua. SAMOKin väki kannustaa myös sanomaan ääneen ja keräämään talteen kaikki kehut ja kiitokset. Tällöin kehuihin voi palata, kun kuormitusta on liikaa.

Palautumiselle varattu aika on myös mielenterveysteko. Usein jätämme palautumisen vapaa-ajan tehtäväksi ajatellen, että silloin ehtii nukkua, tehdä kivoja asioita ja rentoutua. Kuormituksesta palautumiseen kannattaa kuitenkin varata aikaa työ- tai koulupäivien sisään. Riittävät tauot ja aika ajatella ovat tärkeitä mielenterveystekoja niin itselle, kuin koko yhteisölle. Jos tauot jäävät vähiin, voi esimerkiksi etsiä mahdollisimman hiljaisen paikan, istua alas, painaa jalkapohjat lattiaan ja hengittää syvään muutaman kerran. Tämä ei vie kuin minuutin tai kaksi, mutta ajatukset saa rauhoittumaan ja työpäivää voi jatkaa kevyemmin. 

Mielenterveys on jokaisen perusoikeus. Pidetään siis huoli omasta hyvinvoinnistamme ja tuetaan samalla toisiamme. Jokainen vaihdettu hymy tai itselle palautumiseen varattu hetki vahvistavat kykyämme selvitä haastavista ajoista.

Yksikin mielenterveysteko päivässä tukee myötätuntoisen, vahvan ja hyvinvoivan yhteisön rakentumista.


Kirjoittaja: Halla Kokkonen, SAMOKin hallituksen jäsen