23.05.2024 | Blogi

Blogi: Mielenterveys tulee huomioida osana eläkejärjestelmän kestävyyttä

Tiedätkö, kuinka paljon työkyvyttömyyseläkkeen saajista on alle 35-vuotiaita? En minäkään tiennyt ennen. Ihmisten työurat ovat pidentyneet, mutta suorituskeskeinen työelämä on samalla nostanut päätään valtavasti. Suorituskeskeisyyden suosiminen näkyy jo peruskoulussa ja toisella asteella. Sieltä siirtyy korkeakouluun mahdollisesti jo uupuneita opiskelijoita. Minkälaisia tulevaisuuden tekijöitä siis siirtyy korkeakouluista työelämään?

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2022 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi lähes 18 000 henkilöä, joista kokonaisuudessaan mielenterveyden haasteita kokevia on yli 5600 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeen saajista alle 35-vuotiaita on 14 %. Nuorten osalta mielenterveyden haasteet ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Mielenterveyden haasteisiin vaikuttaa moni tekijä, mutta yksi, mihin kaikki voivat vaikuttaa, on työhyvinvointi. Siihen tulee panostaa jo ammattikorkeakouluopintojen aikana esimerkiksi ennaltaehkäisevän toiminnan kautta. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet matalan kynnyksen palveluihin, kuten AMKien tarjoamiin kuraattoreihin ja opintopsykologeihin.

Työhyvinvointiin panostaminen jo korkeakoulusta saakka on tärkeää myös eläkejärjestelmän kannalta. Mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäiseminen vähentäisi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää, ja työurat voivat pidentyä, kun ihmiset voivat paremmin. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ei myöskään saa jättää yksin, ja työkykyä tarkasteltaessa tulisi tarjota uudelleenkouluttautumisen mahdollisuutta, myös työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen jälkeen.

Kirjoittaja SAMOKin hallituksen jäsen Linda Vallenius.

Blogi on osa SAMOKin eläkeblogisarjaa. Nuorten eläkeneuvottelut ovat alkaneet. Lopulliset tulokset tulevat syksyllä ja neuvotteluiden aikana tulemme tuomaan nuorten ääntä kuuluviin eläkejärjestelmän uudistuksessa. Nuorten ja opiskelijoiden ääni pitää kuulua eläkekeskusteluissa, koska me olemme ratkaisevassa osassa eläkejärjestelmää.