18.09.2020 | Blogi

Antti Paunonen: Edunvalvonnallinen voitto on yhteisön luoma

Monesti kahvipöydän keskusteluissa kuulee männävuosien puheenjohtajien saavutuksista. Kuka sai madallettua kaupungin joukkoliikenteen hintoja ja kuka sai palautekyselyyn eniten vastauksia. Puheenjohtaja harvoin kuitenkaan tekee mitään näistä projekteista yksin. Hänellä on asiantuntijat ja hallituslaiset joihin tukeutua ja joiden kanssa tehdä töitä sekä pallotella ideoita. Vaikka hallituksen puheenjohtaja varmasti monessa organisaatiossa toimiikin erityisesti edunvalvonnan kasvona tai keulakuvana, koko organisaatio tekee edunvalvontaa, vaikka eivät sitä edes itse tiedostaisi.

Vaikuttavuus tulee koko yhteisön luoman näkyvyyden, uskottavuuden ja luotettavuuden kautta. Oikeanlaisen kuvan luomiseen päättäjien silmissä vaaditaan pitkäjänteisiä ponnisteluja ja jatkuvaa työtä. Kyse ei ole ole siis yksilöistä tässä ja nyt, vaan koko yhteisöstä ja pitkälläkin aikavälillä. Esimerkiksi oikeanlaisten tapahtumien järjestäminen voi avata yllättäviä ovia tai luoda suhteita kaupungin suuntaan. Samoin jonkin tempauksen tekeminen tai blogin kirjoittaminen saattaa herättää kaupunginvaltuutetun mielenkiinnon. Välillä pienilläkin toimilla saadaan luotua kontakteja, jotka auttavat meitä viemään asioita eteenpäin. Loogisesti ensikiinnostuksen herättämisen jälkeen lobbaamiseen ei ole niin suurta kynnystä, kun olemme jo saaneet jalkaa oven väliin aikaisemmilla toimilla.

Vaikuttaminen korkeakoulussa on usein molemminpuolisten hyötyjen kalastelua korkeakoulun ja opiskelijakunnan välillä. Korkeakoulun tulisi nähdä opiskelijoiden hyvinvointi ja tyytyväisyys tärkeänä valttikorttina oppilaitoksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kun opiskelijakunnan tekemä työ opiskelijoiden hyvinvoinnin ja edunvalvonnallisten asioiden edistäjänä on onnistunutta, yhteistyö korkeakoulun ja opiskelijakunnan välillä on todennäköisemmin sujuvaa. Molemmat saavat toisiltaan haluttuja asioita ja molemmat saadaan tyytyväisiksi. Yhteistyö korkeakoulujen tai muidenkaan organisaatioiden kanssa ei kuitenkaan ole aina niin yksinkertaista, kun puhutaan rahasta.

Antti Paunonen

Varapuheenjohtajaehdokas 2021