22.10.2019 | Blogi

Anniina Sippola: Työryhmätyöskentely: pönöttämistä ja politiikkaa, vai aitoa vaikuttamista?

Työhöni korkeakoulupolitiikan asiantuntijana kuuluu lukematon määrä erilaisia työryhmiä ja ohjausryhmiä, pari jaostoa, neuvosto ja johtoryhmäkin. Suomeksi sanottuna istun erilaisissa ryhmissä, joissa tehtäväni on kertoa mitä amk-opiskelijat ajattelevat käsiteltävistä asioita. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden edustaminen työryhmissä voi kuulostaa oudolta pönöttämiseltä ja kahvinjuomiselta asiantuntijoiden kesken, mutta usein kyseessä on vain yksinkertaisesti suunsa avaamista oikealla hetkellä ja keskustelujen käymistä.

Työryhmien listaa katsoessa huomaa miten monella tavalla ja eri tahoilla tehdään koulutuksen kehittämistä. Jossain arvioidaan, miten korkeakouluihin liittyvää lainsäädäntöä voitaisiin kehittää, toisaalla mietitään miten koulutuksen laatua seurataan, kolmannessa pohditaan mitä mieltä suomalainen koulutuskenttä on EU:n toimielimissä tehdyistä koulutusaloitteista. Tavalla tai toisella jokaisella taholla vaikutetaan siihen, millaista koulutusta ammattikorkeakouluopiskelija tulevaisuudessa saa. 

Suomessa koulutuksen kehittämisen yksi vahvuus on, että opiskelijoita kuullaan todella hyvin. Aina tältä ei toki tunnu: esimerkiksi silloin kun tapaamisen järjestäminen ei meinaa millään onnistua, tai kun työryhmässä on yksi opiskelija ja kymmenen koulutuksen järjestäjän edustajaa. Mutta verrattuna esimerkiksi moneen Euroopan maahan on suhtautuminen suomalaiseen amk-opiskelijaan huomattavasti kunnioittavampaa ja tasa-arvoisempaa. Jokaisesta työryhmä paikasta ei tarvitse tapella kynsin ja hampain ja meidän mielipiteitä arvostetaan. Tämä antaa työhön mielekkyyttä mutta myös vastuuta, aina olisi hyvä olla jotain merkityksellistä sanottavaa. 

Opiskelijoiden huomioiminen näkyy myös siinä, että erilaisten päätösten vaikutuksia opiskelijoihin pyritään aina arvioimaan. Aina välillä käy kuitenkin niin, ettei virkamies tai poliitikko esimerkiksi ymmärrä opiskelijoiden arkea tai suunnitellun päätöksen vaikutuksia siihen. Silloin on minun tehtäväni avata suuni ja kertoa, miten päätös vaikuttaa ammattikorkeakouluopiskelijan arkeen ja opintoihin. 

Yllättävän usein joutuu toistamaan että tutkintoon johtavan koulutuksen tulisi säilyä maksuttomana. Jatkuvasti joudun myös tuomaan esille, että opiskelijat eivät pidä sellaisesta koulutuksen “tehostamisesta”, joka johtaa opetuksen ja ohjauksen vähenemiseen.

Pääasiassa kuitenkin esitän työryhmissä amk-opiskelijoiden poliittisen kannan johonkin asiaan. Yllättävän usein joutuu toistamaan että tutkintoon johtavan koulutuksen tulisi säilyä maksuttomana. Jatkuvasti joudun myös tuomaan esille, että opiskelijat eivät pidä sellaisesta koulutuksen “tehostamisesta”, joka johtaa opetuksen ja ohjauksen vähenemiseen. Mutta usein kyse on jostain pienemmästä yksityiskohdasta, asiasta jota ei mainita SAMOKin poliittisessa ohjelmassa. Silloin tällöin asia myös tulee esille niin nopeasti, että siitä ei ehdi kysyä hallituksen mielipidettä. Näissä tilanteissa oma perehtyneisyyteni SAMOKin kantoihin, aiempiin lausuntoihin ja muihin linjapapereihin auttaa. Tärkeää on myös valmistautua kokouksiin hyvin niin, että mahdollisiin epäselviin kohtiin voi pyytää jo etukäteen poliittista ohjausta, eli mielipidettä meidän hallitukselta.

Erilaiset työryhmät ovat usein se paikka jossa jotain uutta laitetaan liikkeelle. Vaikka homma menee usein vähän pönötyksen puolelle, on työryhmien tekemä työ äärettömän tärkeää. Niissä valmistellaan uusia lakeja, päätetään tavoitteista ja sovitaan kompromisseja. Niissäkin ryhmissä, joissa itse edustan SAMOKia ja amk-opiskelijoita, päätetään suomalaisen koulutuksen tulevaisuudesta. Esimerkiksi lakia valmisteltaessa ensimmäisistä versioista voidaan keskustella työryhmässä. Vaikka laki tulee myöhemmin lausuttavaksi ja viimeiset vaikuttamisen mahdollisuudet ovat vielä eduskunnan käsittelyn aikana, tehdään suurimmat päätökset ensimmäisten versioiden kohdalla. Silloin on tärkeää avata suunsa ja kertoa pitäisikö esille nostettua ehdotusta amk-opiskelijoiden mielestä edistää. Tuo alkuvaihe on paras paikka edistää SAMOKin kantoja. 

Tähän kohtaa sopisi se sanonta vallasta ja vastuusta, siitä sarjakuvasta. Suhtaudun nöyrästi siihen, että saan edustaa amk-opiskelijoita tärkeissä paikoissa. Tunnen myös vastuuta siitä, että tekemäni työ osaltaan vahvistaa virkamiesten ja poliitikkojen halua kuulla opiskelijoita jatkossakin. Tavoitteeni on, että puheenvuoroni edistävät asioita, etten turhaan jarruta tai jaarittele, mutta olen myös tarvittaessa rohkeasti eri mieltä. Sillä erimielisyys on yllättävän tärkeää: erilaisten mielipiteiden kuuleminen johtaa parempaan politiikkaan, joka lopulta johtaa tiensä parempaan koulutukseen ammattikorkeakouluopiskelijalle.

Anniina Sippola
korkeakoulupolitiikan asiantuntija

Anniinan yhteystiedot ja kuvauksen siitä missä asioissa häneen voi olla yhteydessä löydät nettisivuiltamme. Ole yhteydessä koska vaan – autamme mielellään asiassa kuin asiassa AMK-opiskelijoihin liittyen!

SAMOK Behind the Scenes raottaa salaisuuden verhoa! Millaisia työntekijämme ovat ja mitä he tekevät päivittäisessä työssään? Odotamme innolla porukkamme toteutuksia, toivottavasti sinäkin. Seuraa somekanaviamme ja pysyt mukana menossa!

Instagram: @samok_fin
Twitter: @SAMOK_FIN
Facebook: @SAMOK.FIN