03.08.2020 | Blogi

Anna Laurila: Strategia on hieno paperi, mutta mitä sitten tapahtuu?

Olemme työstäneet tänä vuonna SAMOKin uutta strategiaa niin toimiston kuin myös opiskelijakuntien kesken. Monesti kun järjestöissä työstetään tärkeitä dokumentteja niin viilataan eri sanamuotoja ja ilmaisuja mutta loppuviimeksi se tärkein, eli mitä strategia ilmaisee ja mitä sen saavuttaminen vaatii jää pienemmälle huomiolle. Sanamuotojen toki tulee olla onnistuneita, mutta strategian onnistuminen ei yksin siitä riipu. 

Strategian tulee kertoa että mistä me tulemme, mikä on meidän identiteettimme ja mihin olemme menossa. Strategian ei tule olla yksinkertainen lista toimista ja vastaus kaikkiin kysymyksiin, vaan strategian tulee olla osana operatiivista toimintaa ja myös SAMOKin johtajuutta. Järjestön identiteetti on aina konsensus erilaisista ihmisistä kentältä ja onkin tärkeää että jokainen pystyy erilaisista mielipiteistä huolimatta seisomaan sen takana ja tavoittelemaan visiotamme. 

Kevään aikana aloitin opinnäytetyötäni mikä käsittelee järjestöjen strategista johtajuutta. Toki saman teeman ympärillä olen myös pyöritellyt liikeyritysten strategioita ja niiden eroja sekä yhtäläisyyksiä. Se mikä monesti järjestöjen strategioissa korostuu enemmän on yhteisen arvopohjan luominen ja tämän pohjan vaaliminen. Moni järjestö käytännössä rakentuu eritasoisen vapaaehtoisuuden varaan ja näiden vapaaehtoisten motivoiminen vaatii myös yhteisten tavoitteiden sisäistämistä  ja sen eteen työskentelyä pitkäjänteisesti. 

Strategian jalkauttaminen on aiheena sellainen mikä on helppo kirjoittaa toimintasuunnitelmaan mutta loppuviimeksi sen monisäikeisyys voi yllättää. Miten sitten strategian voisi saada paremmin osaksi järjestön toimintaa? 

Muutama ajatus aiheesta:

  1. Perehdytys – Kun uusia toimijoita perehdytetään niin mietitään pidemmälle kuin strategian lukeminen. Ei jätetä strategiaperehdytystä vaan yhden dokumentin varaan!
  2. Strategian tekeminen näkyväksi – Näkyminen toimintasuunnitelmissa, tavoitepapereiden työstössä ja fyysisesti toimistolla. Identiteetti ei saisi olla riippuvainen vain yhdestä paperista mikä kaivetaan kerran vuodessa esiin!
  3. Seuranta organisaation tasolla – Väliarvioinnit, aktiivinen työstäminen osana muita tavoitteita ja laadukkaat mittarit toimivilla vastuutuksilla tukevat strategista johtajuutta. 
  4. Seuranta yksilötasolla – Monesti seurataan tavoitteita ja numeroita operatiivisessa toiminnassa, mutta kuinka monesti pohditaan mitä yksilö voi tehdä strategian toteutumisen eteen? 

Näiden ja varmasti monen muun ajatuksen kanssa toivomme mahdollistavan onnistuneen strategiakauden SAMOKille. Ensi kaudesta ei ole tulossa helppo ja strategiakauden aikana tulee tehdä haastavia päätöksiä, mutta hyvä tavoite ja yhdessä päätetyt keinot saavat siitä AMK-opiskelijaliikkeen näköisen.

 

Anna Laurila
puheenjohtaja

Anna vastaa liiton puheenjohtajana edunvalvonnan ja liiton johtamisesta. Hänen yhteystietonsa ja kuvauksen siitä, missä asioissa häneen voi olla yhteydessä, löydät nettisivuiltamme.  Ole yhteydessä koska vaan – autamme mielellään asiassa kuin asiassa AMK-opiskelijoihin liittyen!

SAMOK Behind the Scenes raottaa salaisuuden verhoa! Millaisia työntekijämme ovat? Miten he ovat päätyneet SAMOKiin? Entä mitä he tekevät päivittäisessä työssään? Odotamme innolla porukkamme toteutuksia, toivottavasti sinäkin. Seuraa somekanaviamme ja pysyt mukana menossa!

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry