01.02.2022 | Blogi

Aluevaltuutettu, muista vaaliteemasi!

Aluevaltuustot ovat nyt oikeasti totta ja yli 1300 aluevaltuutettua aloittavat työtään valtuustoissa parhaillaan. Vaalien alla äänestäjille luvattiin paljon. Monet ehdokkaista kampanjoivat ja keskustelivat opiskelijoille tärkeistä aiheista, kuten #terapiatakuu’n puolesta. Nämä aiheet nousivat esille ehdokkaiden puoluetaustasta riippumatta, ja se on todella hyvä asia päätöksenteon käynnistyessä.

Toivottavasti aluevaalikampanjat eivät olleet vain puhetta, vaan ne todella tuodaan hyvinvointialueiden toimintaan. Nyt on se aika, kun valtuustoissa muodostetaan suuntaviivoja ja hyvinvointialueiden toimintaa aletaan suunnittelemaan. Kaikki ei tietenkään tapahdu hetkessä, mutta se työ aloitetaan nyt.

On hyvä, että mielenterveyspalveluista puhutaan ja niitä nostetaan vahvasti pinnalle. Opiskelijoiden mielenterveys on heikentynyt viime vuosien aikana, kuten Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) 2021 osoittaa ja siihen on syytä vaikuttaa nyt sekä tulevaisuudessa. Tutkimustulosten mukaan esimerkiksi joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Mielenterveysongelmat ovat kaikkia koskettava ongelma ja ne vaativat selkeän ja turvallisen hoitoketjun sekä ennaltaehkäisevää toimintaa. Yksi tärkeimpiä mielenterveyteen liittyviä toimia on terapiatakuun toteuttaminen, sillä jokaiselle on taattava nopea pääsy oireenmukaiseen hoitoon. Varhainen ja oikea-aikainen apu saattaa myös ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista.

Niin mielenterveyspalveluiden kuin kaikkien muidenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoketjut ovat erittäin tärkeää saada toimiviksi. Korkeakouluopiskelijat kuuluvat YTHS:n piiriin, joten hoitoketjujen tulee toimia sujuvasti ja selkeästi ihan alusta alkaen YTHS:n ja hyvinvointialueiden kesken. Tärkeä osa hoitoketjuja on myös ennaltaehkäisevä työ. Ennaltaehkäisy kantaa pitkälle tulevaisuuteen, sillä se vaikuttaa siihen kuinka suuri tarve hoidolle muodostuu ja siihen, että jokainen osaa tarpeen vaatiessa hakea oikeanlaista apua.

Opiskelijat ovat iso osa hyvinvointialueiden palveluiden käyttäjistä ja sen myötä opiskelijoita tulee kuulla valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvinvointialueiden hallinto ja päätöksentekoprosessit ovat keskusteluissa tällä hetkellä, joten nyt on oiva aika pohtia, mitä edustusta missäkin tarvitaan. Opiskelijoiden osallistaminen heitä koskevissa hyvinvointialueiden valmistelussa ja päätöksenteossa auttaa palveluita muodostumaan käyttäjiensä näköiseksi ja tarpeenmukaisiksi.

Hyvät aluevaltuutetut, muistakaa, mitä lupasitte opiskelijoille ollessanne ehdolla sekä ottakaa opiskelijat mukaan tukemaan teitä vaativassa työssänne. Meillä on mahdollisuus saada aikaan kattavat, toimivat ja luotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Panostus hyvinvointiin on aina panostus tulevaisuuteen.

 

Emmi Lainpelto
SAMOKin puheenjohtaja 2022