14.06.2022 | Blogi

26 vuotta taistelua tuulimyllyjä vastaan

Suomessa korkeakoulutus perustuu duaalimalliin, jonka kummallakin puolella on täysin tasavertaisessa asemassa toimiva korkeakoulu. Ammattikorkeakoulut ovat perustamisestaan asti päämäärätietoisesti ja kunniakkaasti taistelleet läpi vanhojen ja vankkojen asenteiden, kohti tasavertaista asemaa korkeakoulukentällä vielä tähänkin päivään asti. Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kasvanut kansallisesti ja kansainvälisesti vain reilussa parissakymmenessä vuodessa nopeasti ja tulevaisuuteen katsovasti kehittämisen edelläkävijäksi ja monipuolisen korkeakoulutuksen tarjoajaksi. Siksi suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta – ainakin pitäisi olla.

Siinä missä ammattikorkeakoulut ovat taistelleet yhteiskunnassa oman asemansa puolesta, ovat opiskelijakunnat saaneet käydä omaa taisteluaan tuodakseen amk-opiskelijoiden äänen kuuluviin. SAMOKissa ja opiskelijakunnissa on tehty loistavaa työtä tämän kaiken eteen jo vuosikymmenten ajan – kiitos siis aivan jokaiselle, joka on ollut tuomassa yhteistä ääntämme kuuluviin. Vielä tänäkin päivänä tulee vastaan todella paljon tietämättömyyttä ja asenneongelmia ammattikorkeakoulutettuja kohtaan, mitkä näkyvät esimerkiksi ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnon eriarvoistamisena työelämässä tai yhteiskunnallisena asenteena ammattikorkeakouluista saatua osaamista kohtaan. Opiskelijakunnat ja SAMOK yhdessä tekevät aktiivisesti työtä näitä asenteita ja tietämättömyyttä vastaan. Asenteet ja ennakkoluulot korjataan esimerkeillä.

On väsyttävää taistella tuulimyllyjä vastaan ja keskittää suuria resursseja amk-opiskelijoiden aseman ja osaamisen tunnustamisen lisäämiseen, kun suurin osan niistä resursseista voitaisiin käyttää opiskelijoiden puolesta vaikuttamiseen sekä Suomen korkeakoulutuksen kehittämiseen. Opiskelijakunnat tekevät toimintaansa koko ajan pienenevien resurssien voimin, mikä myös vaikuttaa suoraan SAMOKin resursseihin toimia ainoana äänenä jokaisen ammattikorkeakouluopiskelijan puolesta.

Asenteet ja ennakkoluulot korjataan esimerkeillä.  Kuva: Salla Merikukka

Vaikka monet päättäjät ja työelämän edustajat tunnistavat ja tunnustavat kaikki korkeakouluopiskelijat tärkeinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan voimavaroina, on kuitenkin harmillista ja huolestuttavaa huomata, ettei asia ole vieläkään täysin selkeä kaikille. Suomen ammattikorkeakoulutus, ammattikorkeakouluopiskelijat ja opiskelijakunnat ovat todella suuri ja tärkeä osa Suomen veto- ja pitovoimaisuutta, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomalainen korkeakoulutus ja osaaminen on tunnustettua kansainvälisesti, joten sitä tulee käyttää voimavarana entistä vahvemmin myös ulkopoliittisissa keskusteluissa ja kansainvälisten yhteyksien kehittämisessä.

Onneksi viimeisten vuosien aikana opiskelijakuntien ja amk-opiskelijoiden asemaa ja osaamista on tunnistettu myös päättäjien toimesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ministeri Kurvinen asettivat selvityshenkilön selvittämään opiskelijakuntien taloudellista tilannetta ja rahoitusta – ja sitä kautta opiskelijakuntien asema ja tärkeys tunnustettiin.

Tehtävää on vielä. Edellisenä vuonna tasavallan presidentti kiersi kuulemassa vain yliopistoja ja niiden opiskelijoita,  jonka johdosta amk-opiskelijat kyseenalaistivat ammattikorkeakoulujen jättämistä ulkopuolelle. Sillä kertaa resurssit ilmeisesti kohdentuivat vain tiedekorkeakouluihin. Kansliasta nostettiin kuitenkin esille edeltävän vuoden tapaaminen erään korkeakouluyhteisön kanssa, jossa kuultiin duaalimallin molemmin puolin johtoa ja opiskelijoita – tästäkin silti puuttui amk-opiskelijat kokonaan. Olisikin ollut hienoa, että nyt juhlavuosien aikana olisi viimeinkin tunnustettu ammattikorkeakouluopiskelijoiden tärkeys tasavallan presidentin toimesta, ja haluttu kuulla myös meidän amk-opiskelijoiden ääntä Kultarantakeskusteluissa.

Ollaksemme aidosti ”Vastuunsa kantava, vahva ja vakaa Pohjola” tulee meidän kaikkien äänemme kuulua – itse ainakin olen ylpeästi ammattikorkeakouluopiskelija ja tasa-arvoisen suomalaisen korkeakoulutuksen puolestapuhuja.

 

Emmi Lainpelto
puheenjohtaja

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry juhlistaa 26-vuotista taivaltaan tällä viikolla.