Yrkeshögskolestuderandena: Utan ökad finansiering är återbördningen av utbildningens ära tomma vallöften

 In SAMOK meddelar, Ställningstaganden

Yrkeshögskolestuderandena kräver regeringen att i budgetförhandlingarna kommer ihåg sitt löfte om återbördandet av utbildningens ära. Framtidens kunnigas utbildning är illa ute ifall yrkeshögskoleutbildningen fortfarande blir utan ordentliga satsningar. Vi kräver också därför regeringen att höja yrkeshögskolornas finansiering med 20 miljoner euro redan nästa år.

”Utbildningspersonalen har tvingats minskas i medeltal nästan en femtedel på grund av nedskärningarna. Detta har lett till bland annat minskad närundervisning och handledning, vilket leder till att undervisningens kvalitet sjunkit. Regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden, men hur är det möjligt ifall utexaminerade professionella inte får de kunskap som krävs för sitt arbete?” frågar styrelsemedlem Ella Joukkola.

I finansministeriets budgetproposition föreslås det att yrkeshögskolornas finansiering skulle ökas med 5 miljoner, vilket betyder ca 217 000 euro för en medelstor yrkeshögskola. Det är en försvinnande liten ökning på 0,6% efter nedskärningar på över 20%. Med summan kan man t.ex. anställa fyra lärare – i en yrkeshögskola med en personal på 500 skulle det betyda en ökning av personalen på under 1%. I flera yrkeshögskolor har personalnedskärningen varit t.o.m. 100 årsverken.

”Regeringen borde vara oroad över responsen från arbetslivet, enligt vilken studeranden som gör praktik haft sjunkande kunnande under de senaste åren. Ifall det inte görs satsningar på utbildningen, kommer ingen personalkvot att rädda vårdsektorn från en kunnandebrist som redan lurar runt hörnet. Underresurserad utbildning kan t.ex. leda till sneda hus och sämre matsäkerhet, då lärare inte har resurser för att säkerställa sig över sina studerandes kunnande”, kvitterar ordförande Iiris Hynönen.

Rinnes regering samlas för sin första budgetförhandling till Ständerhuset imorgon den 17.9 för att besluta nästa års budget. Speciellt högskolornas finansiering står ännu att reda ut. Vi yrkeshögskolestuderande kommer att tillsammans med universitetsstuderanden befinna oss framför Ständerhuset för att påminna regeringen om högskoleutbildningens betydelse, och om löftet vi fått om återbördandet av utbildningens ära.

Ytterligare information

Ella Joukkola
styrelsemedlem
[email protected] 
050 389 1002

Anniina Sippola
högskolepolitisk sakkunnig
[email protected]
050 389 1014

 

Start typing and press Enter to search