Pressmeddelande: SAMOKs styrelse har ombildats

SAMOKs styrelse för 2023 har ombildats vid sitt möte den 11 maj 2023. Orsaken till omorganisationen var att styrelsemedlemmen Minni Takala avgick.

Styrelsens ansvarsområden från och med 11.5.2023 är följande:

Joonas Soukkio, ordförande
Ledarskap – politisk lobbyverksamhet, riksdagssval och ESU

Diana Muraskina, vice ordförande
Ledarskap – politisk lobbyverksamhet och utbildningspolitik

Adel Rizvi, styrelsemedlem
Tjänster, internationella frågor

Halla Kokkonen, styrelseledamot
Socialpolitik och jämlikhet

Oona Pappila, styrelseledamot
Kommunikation och gemenskap

Takalas fadderstuderandekårer har omfördelats på följande sätt:

  • Arcada studerandekår – ASK: Joonas Soukkio
  • Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO: Halla Kokkonen
  • Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – HAMKO: Diana Muraskina
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko: Oona Pappila

Mer information:

Joonas Soukkio
ordförande
[email protected]
tel. 050 389 1000