Nyheter: SAMOKs styrelse 2024 har delat upp ansvarsområdena

SAMOKs styrelse för 2024 har delat upp ansvarsområdena vid mötet den 14 december 2023 och har delat ansvar för utbildningspolitik, socialpolitik, tjänster, kommunikation och internationella frågor. Dessutom har styrelsen delat ansvar för partier och fadderstuderandekårer.

Från och med den 1 januari 2024 kommer styrelsens ansvarsområden att vara följande:

Lauri Kujala, ordförande
Politiskt lobbyverksamhet och ledarskap, strategireform
Fadderstuderandekår: Tamko

Sanni Koivuluoma, vice ordförande
Politiskt lobbyverksamhet och ledarskap, socialpolitik: studerandenas utkomst och förmånssystem, likabehandling
Fadderstuderandekårer: Rotko, Copsa, Hamko, JAMKO, Humako

Janina Brunfeldt, styrelsemedlem
Internationella studerande, tjänster, gemenskap, EU-valet
Fadderstuderandekårer: ASK, Novium, SkÅHla, Kaakko, Sammakko

Asta Nieminen, styrelsemedlem
Internationella relationer, EU-lobbying, utbildningspolitik
Fadderstuderandekårer: OSAKO, Kamo, Laureamko, KOE, O’Diako

Linda Vallenius, styrelsemedlem
Kommunikation, socialpolitik: studerandebostäder, studerandes hälsa och välbefinnande
Fadderstuderandekårer: Poka, METKA, Samo, Vamok, SAVOTTA, Helga

Ansvaret för genomförandet av verksamhetsplanen kommer att klargöras efter årsskiftet, när styrelsen inleder sitt arbete.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden kommer att uppdateras i kontaktdelen på vår webbplats i januari, när den nya styrelsen börjar sin mandatperiod. E-postadressen till nya styrelsemedlemmar fungerar redan och är i formatet fö[email protected].

Dessutom har en anställd distribuerats till SAMOK-medlemskårer som kontaktperson. Syftet med detta är att lägga till en kontaktkanal med låg tröskel och att skapa kontinuitet i fadderverksamheten. Till exempel kommer besök hos fadderkårer även fortsättningsvis att i första hand vara en styrelsemedlems ansvar. Dessutom kommer vi att skapa en gemensam Slack-kanal för kommunikation med låg tröskel för varje studerandekår och SAMOK senast i början av året.

Personalens fadderstuderandekårer:

Aleksi Airaksinen: ASK, Novium, SkÅHla, SAVOTTA, Helga (Dessutom fungerar Tekla Kosonen som stöd till svenskspråkiga studerandekårer under våren 2024)
Erica Alaluusua: OSAKO, Kamo, Laureamko
Ninni Kuparinen: Rotko, Copsa, Hamko
Veeti Mieskonen: JAMKO, Humako
Aleksi Niemi: Poka, METKA, Samo, Vamok (fram till 25.2Aleksi Niemi, efter det här Johanna Fonsell)
Vellu Taskila: Tamko
Roosa Veijola: KOE, O’Diako, Kaakko, Sammakko

För mer information:

Lauri Kujala
Ordförande 2024
[email protected]
044 321 1500

Vellu Taskila
Verksamhetsledare
[email protected]
044 238 5384