09.12.2021 | Nyheter

Coronapass för SAMOKs evenemang – används redan vid Startskottet

I framtiden kommer SAMOK att kräva att deltagarna har ett coronapass i våra evenemang där tillämpliga restriktioner förhindrar, avsevärt begränsar eller försvårar arrangemanget av evenemanget utan användning av coronapass.

Coronapass krävs om den då gällande lagstiftningen tillåter användning av coronapass som ett alternativ till att exempelvis begränsa antalet deltagare. Om deltagare i evenemanget är skyldiga att ha coronapass meddelas de som anmäler sig.

Startskott 2022
Vi kräver ett coronapass för alla deltagare i avgång 2022-kryssningen om coronarestriktioner under evenemanget annars skulle förhindra eller komplicera arrangemanget av evenemanget och om tillämplig lag tillåter användning av coronapasset som ett alternativ till restriktioner för evenemanget.

Observera att vi inte återbetalar startavgiften i en situation där deltagaren inte kan uppvisa coronapass.

Vid utgången av anmälningsperioden torsdagen den 16 december 2021 är anmälningarna bindande och kabinreservation eller antal passagerare kan inte ändras. Vid sjukdom återbetalar vi deltagaravgiften mot läkarintyg. Läkarintyget ska lämnas in till SAMOKs planerare för förbundsverksamhet Aleksi Airaksinen ([email protected]) senast den 31 januari 2022. I annat fall återbetalas inte deltagaravgiften.

Du kan läsa mer om startskottet här.