SAMOK

SAMOK hakee opinnäytetyön tekijää palvelulupaukselle

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK hakee korkeakouluopiskelijaa toteuttamaan vuoden 2023 aikana opinnäytetyönä SAMOKille palvelulupauksen. Palvelulupauksen luominen on yksi vuoden 2023 kärkihankkeistamme: “Tehdään SAMOKille palvelulupaus, joka määrittää vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit”.

Projektin tarkoituksena on tunnistaa opiskelijakuntien tarpeita, kehittää SAMOKin opiskelijakunnille tarjoamia palveluita ja luoda näillä palveluille vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit. Tällä hetkellä SAMOKilla ei ole palvelulupausta tai -kriteeristöä, joten asiakaslähtöisyys ja palvelunomaisuus toteutuvat liiton asiantuntijatyössä tällä hetkellä vaihtelevasti.

Tällä hetkellä SAMOKin palveluita opiskelijakunnille ovat viestintäpalvelut, tapahtumat ja koulutukset, asiantuntijapalvelut sekä hallinnon konsultointi. Lisää nykyisistä palveluista voit lukea täältä.

Projektia toteuttamaan voi hakea soveltuvaa alaa (esimerkiksi tradenomi, restonimi, kulttuurituottaja, yhteisöpedagogi tai medianomi) opiskeleva korkeakouluopiskelija. Projektissa saat tukea, sparrausapua ja kommentteja SAMOKin toimistolta sekä käyttöösi mm. SAMOKin jäsenkyselyn tuloksia. Maksamme palvelulupauksen luomisesta 800 € kertakorvauksen sen valmistuttua.

Opinnäytetyön toteuttajaksi voit hakea lähettämällä CV:n ja lyhyen hakukirjeen osoitteeseen [email protected] 4.12.2022 mennessä. Hakemuksessa toivomme sinun tuovan esille omaa taustaasi, tutkinnossa oppimaasi ja nostamaan esille, miksi juuri sinä olisit sopiva ihminen toteuttamaan tämän opinnäytetyön. Ymmärrys opiskelijakuntien toiminnasta ja tarpeista katsotaan eduksi. Pyrimme haastattelemaan kärkihakijat vielä ennen joulua sekä tekemään päätöksen opinnäytetyön tekijästä.

SAMOKin perustehtävä on lähes 160 000 suomalaisen ja Suomessa opiskelevan ammattikorkeakouluopiskelijan yhteiskunnallisten etujen valvominen sekä vaikuttaminen sen puolesta, että amk-opiskelijoiden arki on sujuvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijanäkökulman esillä pitämistä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja läsnäoloa sekä vaikuttamista paikoissa, joissa päätetään amk-opiskelijoita koskevista asioista. Näitä ovat mm. koulutuksen rahoitus ja sen kehittäminen, toimeentulo ja asuminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. SAMOK on ainoa ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua valtakunnallisesti valvova taho.

Lisätietoja:

Aleksi Airaksinen
Viestinnän ja palvelutoiminnan asiantuntija
[email protected]
puh. 044 051 9521