04.05.2023 | SAMOK viestii, Tiedotteet

Tiedote: AMK-opiskelijat valitsivat vuoden opettajaksi Heta-Maija Leinon

Heta-Maija Leino Vuoden opettaja 2023 Årets lärare 2023 Teacher of the Year 2023

Vuoden ammattikorkeakouluopettajaksi on valittu Heta-Maija Leino Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kampukselta. Hän toimii lehtorina sairaanhoitajan tutkinnossa. Leinoa ehdottaneet opiskelijat kehuvat hänen monipuolista ja joustavaa tapaansa opettaa, hänen tapaansa antaa rakentavaa ja kannustavaa palautetta, työelämälähtöistä opetustyyliä ja perehtymistä opiskelijoiden ongelmien ratkaisussa auttamiseen.

Perusteluissa kerrotaan myös, että Leino on ottanut huomioon opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja antanut mahdollisuuden suorittaa opintoja opiskelijaa hyödyttävällä tavalla, samalla taaten, että kaikilla opiskelijoilla on kurssin loputtua vähimmäistiedot opintojaksolta hallussa. Eräässä perustelussa kerrotaan seuraavasti: Opetus on monipuolista, mielenkiintoista ja mieleen jäävää. Yksi kaikkien aikojen parhaista opettajista. Huomaa, että ammattitaitoisten sairaanhoitajien kouluttaminen on hänelle sydämenasia.

“Otan kiitollisena ja onnellisena vastaan Vuoden opettaja -palkinnon. Kiitän opiskelijoita nyt saamastani sydämellisestä palautteesta. Opiskelijoiden antama palaute on ollut aina keskeinen asia, jonka avulla olen voinut kehittää opetustani. Lisäksi kiitän Hämeen ammattikorkeakoulua ja sen esihenkilöitä, opettajakollegoita, digitukihenkilöitä ja kaikkia muita, jotka ovat auttaneet minua arjen haasteissa, toimineet vertaistukena ja innostuneet opetuksen kehittämisestä”, iloitsee vuoden opettaja 2023 Heta-Maija Leino.

Leino on toiminut myös digipedamentorina, jonka tehtävä on kehittää oman yksikkönsä verkko-opetukseen liittyvää osaamista ja toimia henkilöstön tukena ja digipedagogiikan kehittäjänä.

”Digipedamentorointi on myös opiskelijalähtöisen opiskelun tukemista, vaikka se tapahtuukin kulisseissa eikä tule suoraan opiskelijalle näkyväksi. Opintojen tarjoaminen verkossa itsenäisestikin opiskeltavina kokonaisuuksina mahdollistaa opiskelijoiden elämäntilanteen huomioimisen opinnoissa entistä joustavammin. Heta-Maija on jo pitkään osallistunut koko yksikkömme digipedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja siten tehnyt arvokasta työtä kaikkien opiskelijoidemme oppimiskokemuksen eteen”, HAMKin hyvinvointiosaamisen yksikön johtaja Anna Olkinuora sanoo.

SAMOK jakaa vuosittain Vuoden opettaja -palkinnon tuodakseen esille ammattikorkeakoulujen laadukkaan ja pitkäjänteisen opetustyön. Samalla palkinnolla halutaan kiittää opettajia panoksestaan opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden osaamisen kasvattamiseen. Palkinnon teemana oli tänä vuonna opiskelijoiden monimuotoisuuden huomioiminen ja opiskelijoiden tukeminen.

“Perusteluiden pohjalta voidaan hyvin todeta, että vuoden opettaja- palkinto meni oikeaan osoitteeseen. Leino on erittäin ammattitaitoinen ja todella hyvänä asiana nostaisin opiskelijoiden erilaisten elämäntilanteiden huomioimisen opetuksessa”, sanoo SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio.

Vuoden opettaja -palkinto jaettiin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Laurea ammattikorkeakoulun järjestämillä AMK-päivillä 4.5.2023. SAMOK ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat keräsivät Vuoden opettaja -palkintoa varten ehdotuksia opettajista ammattikorkeakouluopiskelijoilta. Valinnan teki raati, jonka muodostivat SAMOKin hallituksen jäsen Oona Pappila, OAJ:n edustajana OAJ:n ammatilliset opettajat OAO:n puheenjohtaja, sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri ja lehtori Lauri Hietalahti sekä Arenen edustajana Metropolia ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja ja vararehtori, dosentti Heidi Rontu. Ehdotuksia vuoden opettajaksi annettiin kaikkiaan 30 kappaletta. SAMOK jakaa Vuoden opettaja -palkinnon nyt kuudetta kertaa.

Lisätietoja:

Vuoden opettaja 2023
Heta-Maija Leino
[email protected]
050 574 5088

SAMOKin hallituksen jäsen
Oona Pappila
[email protected]
050 536 0539