18.11.2020 | Kannanotot

Nuorilla hätä – mielenterveyspalveluja uudistettava kiireellisesti

Yle kirjoitti uutisessaan 18.11. opiskelijoiden lisääntyneestä mielenterveyspalveluiden kysynnästä sekä YTHS:n vaikeuksista vastata opiskelijoiden tarpeisiin. 

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin teettämän kyselyn mukaan yli puolet ammattikorkeakouluopiskelijoista kokee stressin lisääntyneen koronan vuoksi etäopiskeluun siirryttäessä. Lisäksi lähes puolet opiskelijoista ilmoitti jaksamisen olevan huonompaa ja motivaation heikentyneen. Sosiaalisten suhteiden rajoittaminen on lisännyt yksinäisyyttä huomattavalla osalla opiskelijoista.

Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin heikkeneminen tulee jatkossa lisäämään mielenterveyspalveluiden kysyntää ja asettaa YTHS-palvelut uudenlaisten haasteiden eteen. Vuoden 2021 alusta ammattikorkeakouluopiskelijat astuvat yliopisto-opiskelijoiden lisäksi YTHS-palveluiden piiriin, minkä myötä YTHS tulee kasvattamaan resurssejaan halki Suomen. Lisäksi YTHS:n etä- ja digipalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä paikkakunnasta riippumatta. Opiskelijoiden muuttuneisiin palvelutarpeisiin vastataan esimerkiksi kasvattamalla mielenterveyskysymyksiin erikoistuneiden ammattilaisten määrää ja luomalla monipuolisempi palvelurakenne, jonka avulla opiskelija pääsee tarvitsemansa avun piiriin. SAMOK ja SYL ovat olleet tiiviisti mukana laajennuksen suunnittelussa ja opiskelijoiden näkemyksiä on kuultu.

“Kannamme kuitenkin huolta nuorten riittävästä mielenterveyspalveluiden resursoinnista yleisesti. Tällä hetkellä julkiset resurssit eivät riitä tarpeeksi kattaviin mielenterveyspalveluihin, mikä ilmenee yhä useamman nuoren lisääntyneenä henkisenä pahoinvointina. Erikoissairaanhoidon palveluissa  on tällä hetkellä ylikuormittunutta ja hoitoon pääsyä joutuu odottamaan pahimmillaan jopa vuoden Tämä johtaa muun muassa siihen, että YTHS joutuu hoitamaan potilaita, jotka tarvitsisivat erikoissairaanhoitoa”, kommentoi SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila.   

AMK-opiskelijoiden opiskelijaterveydenhuolto on pitkään ollut aliresursoitua ja YTHS-laajennus mahdollistaa opiskelijoille laajemmat palvelut sekä asettaa korkeakouluopiskelijat keskenään samalle viivalle terveydenhoidon palveluissa. Vaikka YTHS:n resursseja kasvatetaan, tulee meidän seurata tilannetta ja tarvittaessa lisätä resursseja, jotta ruuhkautumisilta vältytään.

Lisätietoja:

Anna Laurila

Puheenjohtaja

[email protected]

050 389 1000