30.10.2020 | Ställningstaganden

Yrkeshögskolestuderande: Vi håller utbildningen högklassig trots pandemin!

Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf:s förbundsmöte uttrycker sin oro över att pandemin och undantagstillståndet försämrat undervisningens kvalitet. Under år 2020 har man varit tvungen att till stor del genomföra undervisningen på distans, vilket ställt många utmaningar både för studerande och för lärare. I regel har fjärrundervisningen lyckats väl, men många studerande har upplevt en kvalitetsförsämring vid övergången till distansutbildning.

Yrkeshögskolorna har under de senaste åren i hög grad utvecklat digital pedagogik. Utvecklingsarbetet har skett genom olika projekt, såsom eAMK-projektet. Kompetensen har dock stannat hos endast ett litet antal anställda, och det finns många yrkeshögskolelärare vars färdigheter i digital pedagogik inte utvecklats tillräckligt. 

“Under våren införde alla distansundervisning, och den är här för att stanna i undervisningsmetoderna för alla yrkeshögskolor. Vi måste se till att alla lärare har god kompetens i digital pedagogik och är väl rustade att genomföra distansutbildning med hög kvalitet”, säger SAMOK:s ordförande Anna Laurila.

Utveckling av distansutbildning handlar inte enbart om undervisningens kvalitet, utan även om vägledningens tillräcklighet och delaktighet. Det har också varit en utmaning för eleverna att övergå till distansundervisning. Många behöver mer stöd och vägledning än tidigare. Gruppbildning och att bygga en känsla av samhörighet är också viktiga faktorer för att stödja elevernas ork.

“Orientering och gruppbildning med andra studerande utgör en enorm del av ungdomarnas band till högskolesamhället. Om gruppering inte förverkligas finns det en risk att studenter som påbörjade sina studier under coronahösten löper större risk att hoppa av studierna”, påpekar Oona Löytänen, SAMOK:s nyvalde ordförande för år 2021.

 

Ytterligare information:

2020 Ordförande

Anna Laurila

[email protected]

050 389 1000

 

2021 Ordförande

Oona Löytänen

[email protected]

050 389 1005