08.11.2021 | Ställningstaganden

YH-studerande Studerandekårernas arbete kan inte lämnas åt slumpen

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf:s förbundsmöte kräver att studerandekårernas verksamhet tryggas. Öppnandet av studentkortsmarknaden för konkurrens samt effekterna av coronapandemin har försvagat många studerandekårers verksamhetsmöjligheter. Studerandekårernas viktigaste uppgift är intressebevakning, men det läggs hela tiden mer och mer resurser på medlemsrekrytering och medelanskaffning för att intressebevakningen ska kunna bedrivas.

Studerandekårerna sysselsätter ett flertal anställda som gör det möjligt att bedriva en omfattande och långsiktig verksamhet. Minskningen av medlemsantalet väcker emellertid osäkerhet och gör det svårare för både anställda och aktörer att planera verksamheten. Detta har ökat den redan ojämlika situationen som yrkeshögskolestuderande befinner sig i jämfört med universitetsstuderanden.

”Studerandekårerna har en viktig roll som bevakare av yrkeshögskolestuderandenas intressen, av vilka några är lagstadgade. I dag är verksamheten kring intressebevakning och utförande av lagstadgade uppgifter beroende av studerandekårernas egen finansiering”, säger Emmi Lainpelto som nyligen valdes till ordförande för 2022. 

Studerandekåren spelar också en mycket viktig roll i de studerandes vardag. Studerandekårerna ansvarar för att de studerandes röst hörs i all beslutsfattande vid högskolan och för att missförhållanden i utbildningen åtgärdas samt för att utbildningen blir allt högklassigare enligt regionala, nationella och internationella indikatorer. Särskilt i slutet av pandemiperioden har studerandekårernas roll framhävts ytterligare, eftersom studerandekårerna tillsammans med studerandeorganisationerna ansvarar för gemenskapen och bemötandet av studeranden via olika aktiviteter och tjänster som stöder välbefinnandet. Studerandekårerna har också en viktig roll när det gäller att integrera alla studerande i högskolegemenskapen genast från början, vilket bland annat förebygger marginalisering.  

”Vi blir tvungna att gallra i den här kärnverksamheten som är så viktig för de studerande när verksamhetsområdet är osäkert. Studerandekårernas verksamhet spelar en nyckelroll för YH-studerandes välbefinnande och intressebevakning, och dess värde måste uppmärksammas och erkännas”, säger Rico Martikainen som valdes till vice ordförande för nästa år.

Mer information:

Emmi Lainpelto
styrelseordförande i SAMOK 2022
puh. 044 082 6560

Anniina Sippola
Vaikuttamistoiminnan asiantuntija
[email protected]
0503891014