24.01.2023 | Ställningstaganden

Högskolestuderande kräver en nivåförhöjning på 100 euro för studiepenningen

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver i sin riksdagsvalskampanj en nivåhöjning på 100 euro för studiepenningen. För närvarande lever många studenter under fattigdomsgränsen. För högskolestuderande är studiepenningen för närvarande 268,23 euro i månaden. Dessutom kan studerande få bostadsbidrag, vars nivå beror på boendekommunen och hushållets storlek.

”Alltför många studerande lever under fattigdomsgränsen, trots att de lyfter fullt studielån eller arbetar vid sidan av studierna. Världsläget har ytterligare försämrat studenternas utkomst”, påminner FSF:s ordförande Lotta Leinonen.

Efter år 2017 har studielånsstocken fördubblats och studiestödets köpkraft har försvagats med cirka 100 euro. Som bäst äter de obevekligt stigande levnadskostnaderna och de skoningslöst stigande räntorna upp studenternas utkomst.

Tillsammans med bostadsbidraget skulle en höjning av studiepenningen med 100 euro höja de månatliga direkta förmånerna för ensamboende studerande till 683–833 euro. Det här motsvarar ungefär nivån på det övriga grundskyddet i Finland.

”Tillräcklig utkomst är en grundförutsättning för smidiga studier. Satsningar på studerandenas utkomst är också satsningar på psykisk hälsa, då man inte behöver oroa sig för att pengarna tar slut”, betonar SAMOKs ordförande Joonas Soukkio.

Finland har nästan 300 000 högskolestuderande. De är en mångfacetterad grupp av människor i olika livssituationer. Av högskolestuderandena har exempelvis 18 procent familj, 20 procent partiell studieförmåga och 6 procent utländsk bakgrund. I genomsnitt har studerande mycket låg inkomst och lider ofta av olika psykiska störningar. Generellt har högskolestuderande en svag samhällsstatus jämfört med den övriga befolkningen. Framtiden är dock i de studerandes händer och deras framgång påverkar hur Finland klarar sig.

Mer information:

Joonas Soukkio
Ordförande, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
tnf. 050 389 1000
[email protected]

Lotta Leinonen
Ordförande, Finlands studentkårers förbund
tnf. 044 906 5004
[email protected]

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK är en nationell studerandeorganisation som representerar 168 000 studerande vid yrkeshögskolor. SAMOK består av 23 studerandekårer vid yrkeshögskolor.

Finlands studentkårers förbund är en studentorganisation som representerar cirka 130 000 studenter i Finland. Alla studentkårerna vid universiteten i Finland är medlemmar i FSF.