13.02.2020 | Ställningstaganden

SAMOK

FSF & SAMOK: Omfattande servicenät tryggar jämlik studerandehälsovård

I början av 2021 utvidgas Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS till att omfatta även yrkeshögskolestuderande och det kommande servicenätet har nu offentliggjorts. Servicenätet anger var SHVS i framtiden erbjuder sina tjänster.

Då servicenätet fastställts har man försökt beakta tillgången till tjänster och regional jämlikhet. År 2021 kommer SHVS att finnas på mer än 50 orter. För närvarande erbjuder SHVS sina tjänster på 18 orter. Det handlar med andra ord om en avsevärd satsning på högskolestuderandes hälsa och välbefinnande.

”Olika regionala behov och jämlikhet mellan studerande har varit centrala perspektiv när servicenätet planerats. SHVS har unik expertis om såväl hur vårda och förebygga just studerandes hälsoproblem som hälsofrämjande samarbete med läroanstalter. Därför är det så fint att också yrkeshögskolestuderande äntligen kommer att få tillgång till SHVS tjänster”, påpekar SAMOKs ordförande Anna Laurila.

Från och med början av 2021 kommer SHVS tjänster att omfatta även yrkeshögskolestuderande. Fler användare av tjänsterna gör det möjligt att erbjuda ännu bättre och mer omfattande hälsovårdstjänster anpassade för studerandes behov.

”Det är viktigt att alla högskolestuderande lätt får den vård och service de behöver och att både vården och tjänsterna är högklassiga. Elektroniska tjänster i form av till exempel läkarmottagning på nätet kommer att stödja och komplettera närservicen. Högskolestuderandena kommer även framöver att delta i att utveckla SHVS tjänster utgående från vad studerande behöver”, konstaterar FSF:s ordförande Tapio Hautamäki.

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft den 1 januari 2021. Servicenätet kan du se på SHVS webbplats.

Mer information:

Hannele Kirveskoski
välfärdspolitisk sakkunnig
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
tfn +358 50 389 1015
[email protected]

Touko Niinimäki
socialpolitisk sakkunnig
Finlands studentkårers förbund (FSF) rf
tfn +358 40 667 4191
[email protected]