Arene, Unifi, Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, OAJ, FSF, Samok: Finansministeriets budgetförslag ett svek mot högskolorna

 In Ställningstaganden

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK kräver att regeringen under budgetförhandlingarna inför 2020 till fullo lägger till ökningen av högskolornas basfinansiering i enlighet med regeringsprogrammet.

Organisationerna är besvikna över det budgetförslag som finansministeriet publicerade på fredagen. Förslaget har inte beaktat Undervisnings- och kulturministeriets förslag att i enlighet med regeringsprogrammet höja basfinansieringen för universiteten med 40 miljoner euro och yrkeshögskolornas basfinansiering med 20 miljoner euro per år. Enligt finansminister Lintiläs förslag
är ökningarna för 2020 bara en fjärdedel av vad som utlovades i regeringsprogrammet.

Förväntningarna på budgeten för 2020 var positiva bland universiteten och högskolorna efter regeringsprogrammet. Finansieringen skulle börja öka efter en lång period av nedgång.

En fullvärdig indexökning samt den i regeringsprogrammet separat överenskomna ökningen på 60 miljoner av basfinansieringen lappar delvis det underskott på en halv miljard som uppstått i universitetens och högskolornas budgetar till följd av de nedskärningar som tidigare regeringar gjort. Nu har finansministeriet skurit ner det utlovade beloppet med tre fjärdedelar.

För att kunna främja det kontinuerliga lärandet och öka antalet nybörjarplatser krävs oundvikligen investeringar. Dessa investeringar och satsningar kommer att bli halvmesyrer med nuvarande budgetförslag. Den utlovade vändningen i finansieringen av utbildning är ett måste.

Tilläggsuppgifter:
Ordförande Iiris Hynönen, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, 050 389 1000
Direktör Leena Wahlfors, Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), 050 522 9421
Verksamhetsdirektör Petri Lempinen, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), 040 766 7805
Direktör Laura Rissanen, Sivistystyönantajat ry, 041 540 45 05
Utbildningsdirektör Heljä Misukka, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, 050 528 66 82
Verksamhetsledare Johanna Moisio, Forskarförbundet, 0400 874 135
Ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto, Professorsförbundet, 045 657 5757
Ordförande Sanni Lehtinen, Finlands studentkårers förbund (FSF), 044 906 5007

Bakgrund:

  • Under de två senaste regeringsperioderna har indexförhöjningarna i finansieringen till högskolorna i huvudsak varit frysta. Därtill har det gjorts betydande nedskärningar.
  • Dessa beslut har lett till att finansieringen till yrkeshögskolorna sjunkit med 200 miljoner och till universiteten med 300 miljoner euro.
  • Forsknings- och utvecklingsfinansieringen har skurits ner med hundratals miljoner.
  • Även om högskolorna lyckats täcka upp en del av bortfallet med extern finansiering har den totala finansieringen sjunkit vilket bland annat lett till betydande minskningar i personalstyrkan.

Start typing and press Enter to search