Studerandena övervakar regeringsförhandlingarna framför Ständerhuset 8.5.-17.5.

På måndagen den 6 maj inleds förhandlingarna om regeringsprogrammet i Ständerhuset under ledning av Antti Rinne. Samtidigt samlas representanter för högskolestuderandena utanför Ständerhuset för att inleda sin egen regeringsprogramvaka. Genom sin närvaro vill studerandena påminna förhandlarna om att de viktigaste problemen löses genom att satsa på utbildning. För att åstadkomma hållbara lösningar måste vi möjliggöra en tillräcklig försörjning och utbildning för unga och studerande.

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK förbereder sig på att vaka utanför Ständerhuset under de tidpunkter då förhandlingarna om regeringsprogrammet pågår. FSF representerar Finlands cirka 132 000 universitetsstuderande och SAMOK representerar cirka 140 000 yrkeshögskolestuderande.

I regeringsförhandlingarna fattas det beslut om vilka reformer som kommer att genomföras i vårt land under de kommande fyra åren. Kommer studerandena att vara med i regeringsprogrammet? Kommer studiestödets nödvändiga nivåförhöjning på 100 euro att genomföras? Kommer högskolornas finansiering att återigen bindas till indexet? Kommer studerandena att inkluderas i reformen av den sociala tryggheten?

“Studiepenningens nuvarande nivå gör det inte möjligt att studera på heltid, och därför är en höjning av studiepenningen oumbärlig. Majoriteten av de kandidater som svarade på studerandenas rundringning håller med om det. Den här viljan måste också synas i regeringsprogrammet”, säger SAMOKs ordförande Iiris Hynönen.

“Utbildning är en investering i framtiden som alltid är lönsam. Det är helt klart att det nu är dags för lösningar. Regeringsprogrammet måste innehålla satsningar på studerande och utbildning”, påminner FSF:s ordförande Sanni Lehtinen.

#utbildningprkl @ Ständerhuset mån 6.5 – fre 17.5:

Fr.o.m. kl. 8 kommer studerandena att vänta på förhandlarna framför Ständerhuset.

Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK ansvarar för arrangemangen inför högskolestuderandenas regeringsprogramvaka.

Mer information och en mer detaljerad tidtabell för högskolestuderandenas regeringsprogramvaka kommer att läggas upp på #utbildningprkl-sidan på Facebook: facebook.com/koulutustaprkl.

Mer information:

ordförande Sanni Lehtinen (FSF)
tfn 044 906 5007
[email protected]

ordförande Iiris Hynönen (SAMOK)
tfn 050 389 1000
[email protected]

 

#utbildningprkl-kampanjen på Facebook: www.facebook.com/koulutustaprkl

#utbildningprkl-kampanjens webbplats: www.koulutustaprkl.fi/sv/

 

Mer information om studerandenas regeringsprogramvaka framför Ständerhuset fås också av:

 

Kim Kujala, vice ordförande (FSF), tfn 044 906 5002, [email protected]

Anton Salenius, styrelsemedlem (SAMOK), tfn 050 389 1009, [email protected]