SAMOKs styrelse för 2023 har valts – Joonas Soukkio som ordförande

Styrelsen för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK för 2023 har valts. Joonas Soukkio från studerandekåren Tamko vid Tammerfors yrkeshögskola valdes till förbundets ordförande. Soukkio studerar företagsekonomi och har i år varit ordförande för sin studerandekårsstyrelse.

”Det här är en av de största och mest underbara stunderna i mitt liv. År 2023 kommer jag att göra allt jag kan för att se till att regeringsförhandlingarna efter parlamentsvalet leder till nödvändiga och avgörande förbättringar av studerandes inkomst  och välbefinnande”, säger den nyvalda Soukkio.

Diana Muraskina  (Haaga-Helia studerandekår Helga) valdes till vice ordförande. Dessutom valde förbundsmöte, som sammanträdde under två dagar i Tammerfors, fyra medlemmar till styrelsen. Halla Kokkonen (Studerandekåren vid Diakoniyrkeshögskolan), Oona Pappila (Studerandekåren vid yrkeshögskolan Savonia), Minni Takala (Studerandekåren vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola) ja Adel Rizvi (Studerandekåren METKA vid Metropolia yrkeshögskola) valdes in i styrelsen.

Under torsdagen och fredagen godkände förbundsmötet bland annat verksamhetsplanen och budgeten för nästa år samt SAMOKs nya politiska program.  Den nya styrelsen inleder sitt arbete i januari 2023 på SAMOKs kontor i Helsingfors.

För mer information:
Emmi Lainpelto, Ordförande i SAMOKs styrelse 2022,
tel. 050 389 1000, [email protected]

Joonas Soukkio, Ordförande i SAMOKs styrelse 2023,
tel. 044 082 6560, [email protected]

Vellu Taskila, SAMOKs verksamhetsledare,
tel. 044 238 5384, [email protected]

#samokförbundsmöte #amkopiskelijat