Yrkeshögskolestuderandenas förbundsmöte sammanträder i Helsingfors 31.10–1.11.

 In Pressmeddelande

Totalt 150 representanter och observatörer för yrkeshögskolornas studerandeförbund från olika delar av Finland samlas i Helsingfors till Finlands studerandekårers – SAMOK rf:s 24:e ordinarie förbundsmöte. Mötet äger rum 31.10–1.11 på yrkeshögskolan Haaga-Helias campus i Böle. Vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen håller festtalet torsdagen den 31 oktober.

Förbundsmötet är det organ som har den högsta beslutanderätten i SAMOK och som beslutar om förbundets verksamhet och riktlinjer samt väljer förbundsstyrelse för nästa period. Hittills har sammanlagt åtta yrkeshögskolestuderande ställt upp som kandidat för SAMOKs styrelse för 2020.

Ordförandekandidater är Laura Hahl (studerandekåren vid Lahtis yrkeshögskola), Anna Laurila (studerandekåren vid Tammerfors yrkeshögskola) och Silja Nurmi (studerandekåren vid yrkeshögskolan Laurea). Viceordförandekandidater är Emma Kokkonen (studerandekåren vid yrkeshögskolan i Saimaan ammattikorkeakoulu) och Santeri Kujanpää (studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola).

Till styrelsen kandiderar Emma Hannonen (studerandekåren vid Uleåborg yrkeshögskola), Oona Löytänen (studerandekåren vid Lapplands yrkeshögskola) och Elina Viitaniemi (studerandekåren vid yrkeshögskolan Haaga-Helia).

Medierna är välkomna att följa med mötet på torsdag och fredag från kl. 10. Det officiella tidsschemat preciseras under den första mötesdagens inledning. Förbundsmötet kan också följas direkt som webbsändning. Länken till sändningen publiceras på fredagsmorgonen på SAMOKs webbplats och i de sociala mediernas kanaler.

På SAMOKs webbplats finns det preliminära tidsschemat och förbundsmötesmaterialet. Förbundsmötet följas på sociala medier med taggen #samokliko.

Webbplats: www.samok.fi/liittokokous
Facebook: www.facebook.com/SAMOK.FIN
Twitter & Instagram: @SAMOK_FIN

Mer information:

Emmi Paajanen, mediaförfrågningar och kommunikation
Vellu Taskila, allmänna mötesärenden

Start typing and press Enter to search