23.06.2022 | Pressmeddelande

SAMOKs personal går på sommarlov

SAMOKs personal går på sommarlov!
Styrelsen har kansli jour enligt följande:

V. 26: Ida Flemmich
V. 27: Erica Alaluusua
V. 28: Emmi Lainpelto
V. 29: Tekla Kosonen
V. 30: Rico Martikainen

Du når oss via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna hitta du här.