18.04.2024 | Pressmeddelande

Pressmeddelande:

Är du orolig för framtiden? Vad är dina tankar om nedskärningarna i stödet till studerande? Yrkeshögskolestuderande, svara på SAMOKs enkät och dela dina åsikter.

Regeringen beslutade, att studerandena överförs från det allmänna bostadsbidraget till studiestödets bostadstillägg 1.8.2025. SAMOK vill bedöma hur beslutet påverkar studerandenas försörjning, välbefinnande och framtida val. Responsen kommer att användas som en del av SAMOKs påverkansverksamhet och kommunikation. Enkäten stängs den 28.4.2024.

Svara på enkäten: https://forms.gle/1QdANX6Q7Xc1oQ4m9

För mer information:

Erica Alaluusua
SAMOK sakkunnig i socialpolitik
[email protected]
tel. 040 773 1854