10.11.2023 | Pressmeddelande

I år höll fler studerandekårer kårval än tidigare – se sammanfattningen av resultaten

De årliga valen till kårfullmäktigen i studerandekårena vid yrkeshögskolorna skedde i månadsskiftet oktober-november. Valdeltagandet i hela landet var 17,88 procent. Sammanlagt gavs 8774 röster. Fyra studerandekårer höll inga val och två studerandekår kommer att välja sina fullmäktigeledamöter vid ett senare tillfälle. Förra året var valdeltagandet 18,69 %.

Valdeltagandet var störst i studerandekåren vid Vasa yrkeshögskola VAMOK, där valdeltagandet uppgick till 34,35 %. Näst högst var valdeltagandet i studerandekåren vid Humanistiska yrkeshögskola HUMAKO med 29,66 % och i studerandekåren vid Satakunta yrkeshögskola SAMMAKKO med 26,42 %.

“Det är väldigt fint att i år man ordnade kårfullmäktigeval också i såna studerandekårer som inte höll val förra året. Valdeltagande var också högreän tidigare i många studerandekårer”, komenterar SAMOKs ordförande Joonas Soukkioglatt.

Av kandidaterna fick Otto Mäkiniemi från Vasa yrkeshögskola VAMOK flest röster av alla kandidater i landet med 104 röster. Näst flesta röster fick Katariina Hyytiäinen från LAB yrkeshögskolas studerandekår KOE med 90 röster och Hannu Laturi från studerandekåren vid Seinäjoki yrkeshögskola, fick tredje mest röster med 95 röster.

Som vanligt branch listorna lyckades bäst i valet.

I valen väljer studerandena sina representanter till kårfullmäktigen, som beslutar om studerandekårens verksamhet och ekonomi och väljer en styrelse för att genomföra besluterna. Fullmäktigena fastställer också studerandekårernas politiska ståndpunkter och har den högsta beslutanderätten inom studentrörelsen. Alla medlemmar i studerandekårerna kan ställa upp i val och rösta.

De officiella valresultaten finns på studerandekårernas egna webbsidor, vi har listat studerandekårernas kontaktuppgifter på följande adress: https://samok.fi/studerandekarer/?lang=sv.

För mer information:
Joonas Soukkio
Orförande 2023
[email protected]
Puh. 050 389 1000