20.03.2019 | Pressmeddelande

Alla riksdagskandidater överens under högskolestuderandenas valpanel: högskolorna lovas ökad finansiering

Fredagen den 15 mars samlade högskolestuderandenas valpanel Ode till utbildning riksdagskandidaterna att diskutera Finlands studentkårers förbunds (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs mål inför riksdagsvalet.

Studerandena ställde skarpa frågor till paneldebattörerna om utbildning, försörjning, klimat och studerandenas psykiska hälsa.

Paneldebattörerna var:
Tiina Ahva, Blå framtid
Sari Multala, Samlingspartiet
Ville Niinistö, Gröna förbundet
Mikaela Nylander, Svenska folkpartiet i Finland
Tuomo Puumala, Centern i Finland
Aleksi Sarasmaa, Kristdemokraterna i Finland
Hanna Sarkkinen, Vänsterförbundet
Sami Savio, Sannfinländarna
Pilvi Torsti, Finlands Socialdemokratiska Parti

Paneldebattörerna var eniga om att finansieringen för högskolorna måste ökas och att en årlig indexhöjning ska införas i högskolornas finansiering framöver. Alla paneldebattörer ansåg att studerandena borde inkluderas i reformen av den sociala tryggheten.

Dessutom förde deltagarna en omfattande diskussion om att satsa på studerandenas psykiska hälsa och om att införa en terapigaranti. Alla riksdagskandidater som deltog i valpanelen understödde ett försök med avgiftsfri psykoterapi för unga under 29 år. Paneldebattörerna ansåg att en snabb tillgång till mentalvårdstjänster måste garanteras under nästa regeringsperiod.

Delta i kampanjen

I samband med valpanelen startade SAMOK och FSF kampanjen #DINlösning inför riksdagsvalet. I kampanjen samlar vi in riksdagskandidaternas, studerandenas och experternas lösningar till studentrörelsens valteman.

Så här deltar du i kampanjen:
1) Ladda ner en lösningsbild på vit botten på webbplatsen www.koulutustaprkl.fi/sv och publicera bilden av din lösning på sociala medier med hashtaggar #DINlösning och #utbildningprkl.
2) Printa ut en lösningsskylt i storlek A4 och ta en bild på dig själv med skylten där du skrivit din lösning. Dela bilden på sociala medier med hashtaggar #DINlösning och #utbildningprkl.
3) Du kan också utmana riksdagskandidater att dela sina lösningar på sociala medier, använd även då hashtaggarna #DINlösning och #utbildningprkl.