Pressmeddelande: Yrkeshögskolestuderande valde Jenny Österbacka från Åland till Årets lärare

Årets yrkeshögskolelärare är Jenny Österbacka från Högskolan på Åland. Hon arbetar som lektor på sjukskötarprogrammet och som studiehandledare. Studerandena som föreslog Österbacka beskriver henne som en lugn och mycket kompetent lärare som skapar en trygg miljö där det inte finns dumma frågor.

”Jag är oerhört glad och hedrad att få ta emot priset Årets lärare. Jag vill rikta ett speciellt tack till mina studerande för deras uppskattning, vilket är ovärderligt för mig. Det värmer inte bara mitt hjärta utan motiverar och inspirerar mig att fortsätta utvecklas som lärare. Jag vill även tacka Högskolan på Åland och mina engagerade kollegor som är med och bidrar till att försöka skapa en stimulerande lärmiljö för oss alla. Ett ödmjukt och varmt tack till alla studerande, studerandekåren SkÅHla och juryn”, gläder Jenny Österbacka, Årets lärare 2024.

Enligt motiveringen är Österbacka också öppen, uppmuntrande och motiverande, och hon ser till att alla studerande lär sig och klarar sig bra. Hennes lektioner är strukturerade utan att glömma humor och hon inspirerar och uppmuntrar yrkeshögskolestuderande att sträva efter sitt bästa. Enligt studerandena är hon alltid vid deras sida och motiverar dem att fortsätta, även om studielivet skulle kännas svårt. Därtill är hon en oersättlig resurs för sjukskötarprogrammet.

”Lektor Jenny Österbacka är en uppskattad och engagerad lärare som har en förmåga att på ett medryckande och pedagogiskt sätt bemöta och stötta studerande i olika situationer. Hon är även en uppskattad kollega bland lärarna, och hennes värdefulla insatser både som lärare och studiehandledare är mycket viktiga för hela vårt högskolesamfund”, säger Johanna Mattila, rektor vid Högskolan på Åland.

SAMOK delar årligen ut priset Årets lärare för att lyfta fram yrkeshögskolornas långsiktiga undervisningsarbete av hög klass. Med priset vill man samtidigt tacka lärare för deras insats i utvecklingen av undervisningen och de studerandes kunnande. I år var temat för priset att främja en positiv bild av yrkeshögskolorna

”Det är fint att i år kunna belöna en lärare som genom sitt exempel och genom att uppmuntra studerande till framgång skapar en positiv bild av yrkeshögskoleutbildningen. Lärarna är en viktig resurs vid yrkeshögskolorna och de förtjänar all uppskattning. I bästa fall uppmuntrar den positiva bilden av yrkeshögskoleutbildningen, som läraren skapar, studenterna att uppskatta sin egen utbildning”, säger Sanni Koivuluoma, vice ordförande för SAMOK.

Utmärkelsen Årets lärare delades ut för femte gången på YH-dagen den 17 april 2024, som ordnades av Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Tammerfors yrkeshögskola och Polisyrkeshögskolan. SAMOK och yrkeshögskolornas studerandekårer samlade in förslag till Årets lärare av yrkeshögskolestuderande. Juryn bestod av vice ordförande för SAMOKs styrelse Sanni Koivuluoma, OAJ:s representant Esa Salmikangas, styrelsemedlem för yrkeslärarna OAO och lektor i teknologi, samt Arenes representant Marjo Joshi, prorektor för Åbo yrkeshögskola och vice ordförande för Arenes ledare och vicerektorer för utbildning med ansvar för utbildningen. Studerandekårerna lämnade in totalt 26 nomineringar till Årets lärare.

Ytterligare information:

Jenny Österbacka
Lektor (sjukskötarprogrammet) och studiehandledare, Högskolan på Åland
Årets lärare 2024
[email protected]
018 537 705

Sanni Koivuluoma
vice ordförande för SAMOKs styrelse
[email protected]
050 360 9376