Pressmeddelande: SAMOKs Code of Conduct har uppdaterats

SAMOKs Code of Conduct har uppdaterats under våren och det färdiga dokumentet finns nu i avsnittet Dokument. Tidigare har Code of Conduct endast gällt för evenemang, men har nu utvidgats till att omfatta all SAMOK-verksamhet. Som en del av den har en uppsättning principer för ett säkrare utrymme byggts in, som studerandekårerna också kan använda som grund för att bygga upp sina egna principer. Dokumentets struktur har förtydligats och innehållet har anpassats för att bättre möta jämställdhetsutmaningar, till exempel när det gäller cybermobbning. Riktlinjerna för SAMOKs trakasserier ombuden har också förtydligats. Begrepp har flyttats till slutet av dokumentet och utökats.

Mer information:

Halla Kokkonen, styrelse medlem
[email protected]
050 389 1002