SAMOKs styrelse för 2023 har konstituerat sig

SAMOKs styrelse för 2023 konstituerats sig vid mötet den 15 december 2022 och har delat ansvar för utbildningspolitik, socialpolitik, tjänster, kommunikation och internationella frågor. Dessutom har styrelse utsett ansvariga partier. Styrelsen kommer att fördela fadderstuderandekår i början av året.

Från och med den 1 januari 2023 kommer styrelsens ansvarsområden att vara följande:

Joonas Soukkio, ordförande
Ledarskap – politisk lobbyverksamhet och ESU

Diana Muraskina, vice ordförande
Ledarskap – politisk lobbyverksamhet och tjänster

Adel Rizvi, styrelsemedlem
Tjänster och EU

Halla Kokkonen, styrelsemedlem
Socialpolitik och jämlikhet

Minni Takala, styrelsemedlem
Utbildningspolitik och internationella frågor (ESU)

Oona Pappila, styrelsemedlem
Kommunikation och gemenskap

Ansvaret för genomförandet av verksamhetsplanen kommer att klargöras efter årsskiftet, när styrelsen inleder sitt arbete.

Kontaktuppgifter och ansvarsområden kommer att uppdateras i kontaktdelen på vår webbplats i januari, när den nya styrelsen börjar sin mandatperiod. E-postmeddelanden till nya styrelseledamöter har redan skickats och kommer att vara i formatet [email protected].