De yrkeshögskolestuderande valde Sofia Frilund till årets lärare

Sofia Frilund från Yrkeshögskolan Novia i Vasa har blivit vald till årets yrkeshögskolelärare. De studerande som nominerat Frilund berömmer speciellt hennes undervisning för mångsidig användning av digitala verktyg både i när- och i distansundervisning, för hennes innovativitet och engagemang i undervisningen samt för hennes tillämpning av högklassiga material.

Också hennes pedagogiska kunskaper får beröm i nomineringarna. En studerande berättar i sin motivering att hen hade underkänt i alla matematikkurser tills hen började i Frilunds undervisning. Studerande beskriver Frilund som någon som kan förklara saker på ett sådant sätt att man förstår varför saker är som de är.

“Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot detta pris. Positiv respons från studerande värmer alltid extra mycket, så jag vill rikta ett speciellt tack till dem. För mig som lärare är detta pris en motivation och inspiration att utveckla mig själv. Vill även lyfta fram alla mina lärarkolleger som gör ett värdefullt jobb. Det är oerhört lärorikt att få jobba tillsammans med lärare från varierande bakgrund. Ett varmt tack till mina studerande för nomineringen, Studerandekåren Novium och juryn. Helt klart den bästa responsen man som lärare kan få”, kommenterar årets lärare 2022 Sofia Frilund.

SAMOK delar årligen ut Årets lärare -priset för att lyfta fram den högklassiga och långsiktiga undervisningen inom yrkeshögskolorna. Samtidigt vill man genom priset tacka lärarna för deras insats i utvecklingen av undervisningen och i höjandet av studerandes kompetens. Temat för prisutdelningen i år var hur man kan utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisningen på ett innovativt sätt.

“Det är fint att vi får lyfta fram en mångfald av fantastiska lärare från yrkeshögskolesektorn. Just nu jobbar vi väldigt mycket via digitala undervisningsmetoder och i framtiden kan vi förhoppningsvis kombinera de här arbetssätten i närundervisningen. Det är viktigt att vi tar vara på alla fungerande metoder och fortsätter att aktivt utveckla vår högklassiga yrkeshöskoleutbildning”, säger SAMOKs ordförande Emmi Lainpelto.

Årets lärare-priset delades ut på AMK-dagarna som ordnades av rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene och Yrkeshögskolan Metropolia 5.5.2022. SAMOK och yrkeshögskolornas studerandekårer samlade in förslag av yrkeshögskolestuderande på pristagare till Årets lärare. Beslutet fattades av en jury bestående av SAMOKs styrelsemedlem Tekla Kosonen, OAJ:s högskolearbetsgrupps medlem Jari Jokinen och Arenes styrelsemedlem Mona Forsskåhl. Det kom in sammanlagt 20 förslag på Årets lärare. SAMOK delar ut Årets lärare-priset för femte gången.

Tilläggsuppgifter fås av

Årets lärare 2022
Sofia Frilund
[email protected]
044 411 5452

SAMOKs styrelsemedlem
Tekla Kosonen
[email protected]
050 3891015